BHP w Firmie 2019/208

 • Temat numeru
  • Bezpieczeństwo maszyn w firmie – kto odpowiada?
   Maszyny i wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być bezpieczne podczas całego okresu ich użytkowania. Odpowiedzialność za to ponosi pracodawca, ale służba bhp powinna do tego zadania włączyć się i na bieżąco wskazywać, podpowiadać, co należy poprawić, co zmienić, a co dostosować do zmieniających się wymagań prawnych.
 • Pierwsza pomoc
  • Pierwsza pomoc osób porażonych prądem
   W przypadku porażenia prądem szanse na uratowanie poszkodowanego zależą od sprawności udzielającego pomocy. Częstym skutkiem porażenia jest zatrzymanie krążenia, dlatego ważne jest, by jak najszybciej podjąć czynności ratunkowe, zachowując przy tym szczególną ostrożność.
 • Warunki pracy
  • Bhp na stanowisku opiekuna medycznego
   Opiekun medyczny to zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym. Z racji wykonywania swoich obowiązków narażonych jest na wiele zagrożeń zawodowych, w tym ryzyko kontaktu z czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi oraz obciążenia psychofizyczne związane z wykonywaną pracą.
  • Prawa pracownika przy pracy wymagającej szczególnej sprawności
   Pracownicy wykonujący niektóre zawody lub prace muszą mieć szczególną sprawność przy odbieraniu i reakcji na sygnały świetlne, akustyczne, znaki oraz polecenia, czyli szczególną sprawność psychofizyczną. Bardzo wysoka zdolność do odbierania i postrzegania takich bodźców oraz szybkie i trafne reagowanie na nie to podstawowe warunki zapewnienia bezpieczeństwa zarówno im, jak i wielu osobom postronnym.

BHP w firmie - cały wykaz