BHP w Firmie 2019/05

 • Temat numeru
  • Bezpieczeństwo pracy pod nadzorem kamer – praktyczne wątpliwości oraz rola inspektora pracy
   Obowiązkiem pracodawcy jest sprawowanie nadzoru nad procesem pracy. Szczególną jego formę stanowi monitoring wizyjny, który może być stosowany w szczególności gdy jest to niezbędne do zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy. Decydując się na wprowadzenie do zakładu pracy kamer, pracodawca musi mieć świadomość ograniczeń związanych z ich stosowaniem oraz tego, że monitorowanie procesu pracy podlega kontroli realizowanej przez inspektorów pracy.
 • Warunki pracy
  • Od 1 kwietnia wyższe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy
   Od kwietnia możemy liczyć na 108 zł więcej za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu niż dotychczas. Nowe kwoty zostały podane w obwieszczeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 21 marca 2018 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (M.P. poz. 270).
  • Państwowa Inspekcja Pracy o wypadkach przy pracy na budowach
   PIP w 2018 roku przeprowadziła ponad 7 tys. kontroli placów budów. Aż w 90% przypadków inspektorzy pracy musieli sięgnąć po decyzję administracyjną, aby uregulować nieprawidłowości związane z bezpieczeństwem pracy. Oznacza to, że tylko na 10% polskich budów praca zorganizowana jest bezpiecznie. Poznaj zatem najczęściej identyfikowane nieprawidłowości przyczyniające się do wypadków na polskich budowach.
  • Szkolenia bhp po zmianach w rozporządzeniu w sprawie szkoleń bhp?
   Wkrótce czekają nas zmiany w rozporządzeniu w sprawie szkoleń bhp. Jedna z nich odnosi się do pojęcia jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność szkoleniową w dziedzinie bhp w postaci osoby fizycznej. Wśród czytelników zrodziło się zatem pytanie: czy posiadając wpis w działalności gospodarczej: PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane, będzie można po zmianach dalej organizować szkolenia z zakresu bhp, będąc osobą fizyczną?
  • Korzystne zmiany dla pracodawców dotyczące posiłków profilaktycznych
   Ministerstwo pracy przygotowuje projekt rozporządzenia zmieniającego przepisy w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Zmiany mają na celu ułatwienie pracodawcom wywiązywania się z obowiązku zapewniania pracownikom posiłków profilaktycznych. Będą to zmiany szczególnie korzystne dla pracodawców, których pracownicy wykonują zadania w terenie. Poznaj plany resortu pracy w zakresie uaktualnienia przepisów dotyczących posiłków i napojów do obecnych realiów.

BHP w firmie - cały wykaz