BHP w Firmie 2020/218

 • Temat numeru – Praktyczne przykłady na ciekawe szkolenie bhp
  Czy można przeprowadzić szkolenie bhp bez prezentacji? Wielu szkoleniowców nie wyobraża sobie takiej sytuacji. A jest to możliwe. Prezentacje pełnią ważną rolę: zawierają plan szkolenia oraz najważniejsze informacje i określają jego ramy. Jeśli jednak pokazanie jej staje się głównym sposobem prowadzenia zajęć, można być skazanym na porażkę. Tylko 10% informacji, które słyszmy, zostaje zapamiętane. Zdobycie wiedzy przez działanie lub podzielenie się nią z innymi może wzrosnąć aż do 90%. Należy zatem tak przygotować szkolenie, aby odpowiadało naturalnym sposobom uczenia się ludzi dorosłych. Szkolenia, podczas których słuchacze siedzą i słuchają, odchodzą do lamusa. Coraz więcej firm stawia na jakość i wybiera aktywne formy uczenia, a osoby prowadzące szkolenia bhp wykorzystują różne sposoby, żeby zaciekawić uczestników szkoleń.
 • Koniec okresu przejściowego dla dokumentów bhp
  W 2019 roku zmianie uległy wzory kilku dokumentów bhp, m.in. protokół powypadkowy i druki dokumentów z zakresu szkoleń bhp. Z końcem grudnia 2019 roku upłynął również koniec okresu przejściowego, kiedy to można było używać zarówno starych wzorów tych druków, jak i nowych.
 • Pracodawco, sprawdź zmiany w postępowaniu przed sądem pracy
  Z datą 7 listopada 2019 r. weszły w życie zmiany do Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Są o tyle istotne, że dotyczą: rozpoznawania spraw cywilnych i postępowania w sądach pracy, zakresu prawa pracy, jak również bhp. Dla pracodawcy zmieniają się m.in. zasady udziału w posiedzeniu przygotowawczym. Ale to nie wszystko.
 • Bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia jako podstawa powstrzymania się od pracy – praktyczne wątpliwości oraz rola inspektora pracy
  Wykonywanie pracy w warunkach bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia to prosta droga do wypadku. Aby tego uniknąć przepisy dają pracownikom prawo powstrzymania się od pracy, które w szczególnych sytuacjach może przybrać formę obowiązku prawnego. Rolą pracodawcy jest zapewnienie możliwości powstrzymania się od pracy do czasu usunięcia zagrożenia. W przeciwnym razie zatrudniający ryzykuje nie tylko, że pracownik ulegnie wypadkowi ale również, że w zakładzie pracy zjawi się inspektor pracy ze wszystkimi wynikającymi z takiej wizyty konsekwencjami.
 • W jaki sposób przygotować ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy operatora komory śrutowniczej
  Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy. Przedstawiamy ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy operatora komory roboczej przeznaczonej do czyszczenia powierzchni – tzw. komory śrutowniczej. Materiał opracowano na podstawie metody RISC SCORE.
 • Wypadek przy pracy podczas przerwy śniadaniowej
  Pytanie: Osoba pracująca na stanowisku administracyjno-biurowym wyszła w przerwie zakupić kanapkę, po czym wróciła i zaczęła zjadać tę kanapkę przy swoim biurku łamiąc nagle zęba – jedynkę. Czy może to zostać uznane jako wypadek przy pracy?

BHP w firmie - cały wykaz