BHP w Firmie 2020/219

 • Temat numeru – Świadczenia uzupełniające
  Pracownicy, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, mogą oprócz świadczeń określonych ustawą wypadkową w drodze postępowania sądowego domagać się przyznania świadczeń uzupełniających oraz odpowiedniej kwoty pieniężnej z tytułu doznanej krzywdy tytułem zadośćuczynienia.
 • Szkolenia bhp w Polsce na niskim poziomie
  Jak wynika z informacji Państwowej Inspekcji Pracy i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, jakość szkoleń bhp w Polsce jest na niskim poziomie. Zdaniem Rady Ochrony Pracy należy podjąć zdecydowane kroki zmierzające do zmiany przepisów w zakresie szkoleń bhp, aby poprawić obecną sytuację.
 • Instruktaż stanowiskowy bhp chirurga plastycznego
  Chirurg plastyczny to lekarz medycyny zajmujący się  chirurgią rekonstrukcyjną oraz lub chirurgią estetyczną. Wielość zagrożeń występujących na tym stanowisku pracy wymusza przedstawienie chirurgowi jako pracownikowi, tych zagrożeń oraz sposobów na ich uniknięcie, zminimalizowanie, prewencję . Jakie to metody? Sprawdź w przedstawionym szkoleniu.
 • Indywidualne uwarunkowania bezpiecznych i niebezpiecznych zachowań pracowników
  Zgodnie z danymi statystycznymi z roku na rok wzrasta liczba wypadków przy pracy. Według doniesień Głównego Urzędu Statystycznego w roku 2018 w okresie od stycznia do września, zanotowano 66 402 wypadki przy pracy (dane uzyskiwane są na podstawie statystycznych kart wypadków), co stanowi o 12% więcej wypadków niż w roku poprzednim. Powyższy wzrost jest duży, zwłaszcza w kontekście wielkości liczb, na jakie wskazuje (wzrost wypadków o 8206).
 • Służba bhp
  Służba bhp to wyodrębniona w strukturach zakładu pracy jedno- lub wieloosobowa komórka organizacyjna, w której gestii leży przede wszystkim doradztwo oraz kontrola w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W czasie analizy treści zadań służby bhp określonych w rozporządzeniu w sprawie służby bhp można jednak dojść do wniosku, że pracownik służby bhp, mimo wszystko, jest osobą odpowiedzialną za współtworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na obszarze danej organizacji. Pod pojęciem „współtworzenia” kryje się m.in. kontrolowanie warunków pracy oraz przestrzeganie przez pracowników zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • W jaki sposób zakwalifikować zawał serca telepracownika
  Pytanie: Telepracownik, pracując w domu, doznał zawału serca. Reanimowany przez zespół pogotowia ratunkowego został przewieziony do szpitala, gdzie następnego dnia zmarł, nie odzyskując przytomności. Czy jest to wypadek przy pracy?
 • Co musi zawierać dokument o ryzyku zawodowym przekazywany pracownikowi
  Pytanie: Co powinna zawierać informacja wysyłana do pracownika na temat ryzyka zawodowego, np. zagrożenie, źródło zagrożenia, skutki zdrowotne i środki profilaktyczne z podaniem wyliczonego poziomu ryzyk? Jaką cześć z pełnej dokumentacji ryzyka zawodowego powinien otrzymać pracownik?

BHP w firmie - cały wykaz