BHP w Firmie 2021/237 (05)

 • Temat numeru: Wypadek przy pracy telepracownika oraz pracownika zdalnego – postępowanie pracodawcy, zespołu powypadkowego oraz inspektora pracy
  Wypadek przy pracy kojarzy się w pierwszej kolejności ze zdarzeniami nagłymi jakimi ulegają pracownicy zatrudniani na stanowiskach robotniczych wykonujących pracę w zakładzie pracy oraz w innym miejscu wskazanym doświadczenia pracy. Do wypadków przy pracy może jednak jak najbardziej dochodzić w związku z wykonywaniem pracy na odległość. W żadnym razie nie można przyjąć, iż jest to wyłącznie prywatna sprawa zatrudnionego. Zawiadomienie o wypadku obliguje pracodawcę do powołania zespołu powypadkowego, w przypadku gdy zdarzenie ma cechy wypadku ciężkiego lub śmiertelnego – niezbędne będzie dodatkowe postępowanie prowadzone przez inspektora pracy.
 • Uwaga na zmiany kategorii ryzyka i stóp procentowych składki na ubezpieczanie wypadkowe dla grup działalności
  Od 1 kwietnia 2021 r. zaczną obowiązywać nowe kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpieczanie wypadkowe dla poszczególnych grup działalności. Tego dnia wchodzi w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenia w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.
 • Pracownicy młodociani w okresie epidemii – odpowiedzi ministerstwa na pytania przedsiębiorców
  Jak klasyfikować status pracowników młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe, zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów tarczy antykryzysowej? W jaki sposób udzielać urlopu pracownikom młodocianym? To jedne z wielu wątpliwości związanych ze statusem pracowników młodocianych w okresie epidemii zgłoszonych przez przedsiębiorców. Poznaj stanowisko ministerstwa.
 • Adres do doręczeń elektronicznych – od kiedy obowiązkowy dla pracodawców
  Już w 2021 roku zarówno przedsiębiorcy (od października), jak i pracodawcy publiczni (od lipca) muszą posiadać adres do doręczeń elektronicznych. Obowiązek w tym zakresie wprowadzają – uchwalone jeszcze w listopadzie 2020 roku – przepisy o doręczeniach elektronicznych. Kogo dotyczy obowiązek posiadania adresu do doręczeń elektronicznych?
 • Obowiązkowy jeden adres do doręczeń
  Każdy podmiot, zarówno publiczny, jak i niepubliczny, będzie mógł zgłosić do bazy adresów elektronicznych zasadniczo jeden adres do doręczeń elektronicznych. Dzięki temu instytucje publiczne uzyskają dostęp do pewnej informacji o adresie odbiorcy.
 • Opinia biegłego przy ustalaniu bezpiecznych metod pracy – czy jest dozwolona
  W toku postępowania kontrolnego PIP naruszenie przepisów oraz zasad bhp powinno zostać ustalone w sposób jednoznaczny, w oparciu o prawidłowo zebrany i oceniony materiał dowodowy. Czy w tym celu inspektor pracy ma prawo korzystać z pomocy biegłych i specjalistów oraz akredytowanych laboratoriów? Zagadnienie to rozstrzygnął Naczelny Sąd Administracyjny. Sprawdź, do jakich doszedł wniosków.
 • Jak prawidłowo opracować ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku cieśli szalunkowego na budowie
  Ocena ryzyka zawodowego to temat przysparzający najwięcej trudności osobom zajmującym się bhp w firmie. Problematyczna jest zarówno kwestia identyfikacji zagrożeń, jak również określenie działań eliminujących lub ograniczających ryzyko zawodowe. W niniejszym artykule przedstawiamy kompleksową ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku cieśli szalunkowego na budowie. Znajdziesz w nim wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą Ci skutecznie oszacować ryzyko zawodowe na tym stanowisko, z uwzględnieniem zagrożenia koronawirusem. Dokument został opracowany na podstawie metody RISC SCORE.
 • Magazynowanie chemicznych materiałów niebezpiecznych
  Z przechowywaniem chemicznych materiałów niebezpiecznych ma do czynienia wiele przedsiębiorstw, małych i dużych, niezależnie od profilu działalności gospodarczej. Możemy je składować na zewnątrz i wewnątrz budynków. Ważne, aby mieć świadomość, że zarówno podczas magazynowania, ale także podczas ich transportu mogą w negatywny sposób oddziaływać na otoczenie, stwarzając m.in. zagrożenia zdrowia lub życia człowieka. Warunki bezpiecznego magazynowania materiałów chemicznych zależy od ich właściwości, ilości, warunków składowania, czy też możliwości przechowywania razem z innymi materiałami niebezpiecznymi oraz stosowanych zabezpieczeń. Poznaj zasady bezpiecznego przechowywania chemicznych materiałów niebezpiecznych.

BHP w firmie - cały wykaz