BHP w Firmie 2022/249

 • Temat numeru: Bezpieczeństwo przy pracach budowlanych – wybrane obowiązki pracodawców oraz uprawnienia kontrolne inspektorów pracy
  Bezpieczeństwo zatrudnionych powinno być zachowane niezależnie od miejsca wykonywania prac. W szczególności dotyczy to sytuacji, w ramach których wykonywane są prace o podwyższonym ryzyku, w tym prace szczególnie niebezpieczne oraz wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej. Miejscem wykonywania takich prac jest przykładowo teren budowy. Uwzględniając złożoność prac budowlanych, problematyka bezpieczeństwa i higieny pracy przy ich organizowaniu jest szczególnie złożona.
 • Umowę o pracę będzie można zawrzeć online
  Wciąż trwają prace nad ustawą powołującą do życia portal dla pracodawców, który umożliwi zawieranie z pracownikami umów o pracę lub umów cywilnoprawnych. Co więcej, dzięki nowemu portalowi możliwe będzie także zgłoszenie go do ZUS czy wyliczenie przysługującego urlopu. Dla kogo i w jakim celu portal jest tworzony? Z jakich funkcjonalności skorzystają pracodawcy? Na jakie dodatkowe ułatwienia mogą liczyć pracodawcy?
 • O tych zmianach dotyczących odpadów musisz pamiętać
  Wiele zmian w przepisach dotyczących odpadów wprowadzonych w ubiegłym roku zaczęło obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2022 r. Aby ułatwić Ci ich systematyzację przygotowaliśmy podsumowanie, dzięki któremu nie zapomnisz o żadnych nowych obowiązkach. Przeczytaj o poniższych zmianach i sprawdź, czy na pewno jesteś na nie przygotowany.
 • Deklaracja o źródłach ogrzewania budynków – masz czas do 30 czerwca 2022
  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to publiczny rejestr informacji o budynkach i lokalach w zakresie eksploatowanych w nich źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw. Do 30 czerwca 2022 r. właściciele i zarządcy nieruchomości mają czas na złożenie deklaracji o źródłach ogrzewania budynków. W przypadku nowej inwestycji jest to 14 dni od uruchomienia źródła ciepła. Sprawdź nowe obowiązki!
 • Rozpoznanie choroby zawodowej u pracownika w wieku przedemerytalnym – jakie konsekwencje
  Pracownik jest w wieku przedemerytalnym i od niedawna posiada orzeczenie o rozpoznaniu choroby zawodowej, otrzymał orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o częściowej niezdolności do pracy. Czy po zakończeniu zwolnienia lekarskiego należy skierować go na badania kontrolne? Jakie czynności należy podjąć, jeżeli pracownik nie otrzyma zgody na wykonywanie pracy na obecnym stanowisku pracy? Czy można wypowiedzieć pracownikowi warunki pracy lub płacy, o których mowa w art. 39, jeżeli wypowiedzenie stało się konieczne ze względu na stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy?
 • Osoba wyznaczona do wykonywania zadań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników – kwalifikacje
  Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy w zakresie ochrony ppoż. pracodawca obowiązany jest m.in. do wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za wykonywanie czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej. Jakie warunki powinna spełniać taka osoba? Czy musi ona mieć jakieś szczególne uprawnienia?
 • Normatywy higieniczne i ich znaczenie w badaniach profilaktycznych
  Celem ustalania tzw. normatywów higienicznych jest określenie i prawne zatwierdzenie stężeń substancji toksycznych w powietrzu na stanowiskach pracy czy natężeń czynników fizycznych, które byłyby bezpieczne dla osób zatrudnionych na tych stanowiskach. Wartości normatywów są opracowywane na podstawie szerokich badań epidemiologicznych i oczywiście mogą ulegać zmianom w miarę rozwoju wiedzy medycznej o mechanizmach oddziaływania poszczególnych czynników na organizm ludzki. Dlatego ocena narażenia w odniesieniu do wartości normatywów higienicznych ma tak duże znaczenie podczas badań profilaktycznych?
 • Praca z użyciem rusztowań budowlanych – o jakich zagrożeniach poinformować pracownika
  Jednym z obowiązków pracodawcy jest informowanie pracowników o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, a także o zasadach ochrony przed tymi zagrożeniami. Przepisy nie określają, w jaki sposób pracodawca powinien informować pracowników. Wydaje się, że najbardziej właściwe jest,  aby informacje te  przekazywać pracownikom podczas szkoleń bhp. Sprawdź, czy przekazujesz swoim pracownikom wszystkie niezbędne informacje.
 • Jak zaplanować sesję szkoleniową bhp
  Proces szkolenia bhp nie musi przybierać form podobnych do realizowanych w szkołach. Może być zastępowany lub uzupełniany zdobywaniem wiedzy i umiejętności przez transformację dotychczasowych doświadczeń na skutek zdobywania nowych doświadczeń. Zdobywanie wiedzy w tym przypadku przypomina magazyn, w którym gromadzone są doświadczenia zawodowe, a każde dodatkowe doświadczenie czerpie z doświadczeń poprzednich i modyfikuje te, które następują po nim. Przy organizacji szkoleń zwykle rozpoczyna się od podawania pojęć, definicji, a następnie przechodzi do łączenia teorii z praktyką przez przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych. Sprawdź, jak właściwie zaplanować sesję szkoleniową z zakresu bhp.
 • Służba bhp u pracodawcy zatrudniającego powyżej 100 pracowników – jak ją utworzyć
  Nasza firma niebawem zatrudni setnego pracownika, co oznacza, że będziemy mieć obowiązek utworzenia służby bhp. Z ilu osób powinna składać się ta jednostka (czy może to być osoba lub grupa osób wyłoniona spośród obecnych pracowników, czy ma to być kolejna zatrudniona)? Co w sytuacji, gdy nikt u nas nie ma kierunkowego przygotowania z zakresu bhp? Czy służbę bhp może stanowić zewnętrzny dostawca usług bhp, z którym od wielu lat współpracujemy przy codziennej obsłudze w tym zakresie? Jeśli będą to nasi pracownicy, to jak powinno wyglądać rozłożenie ich obowiązków (na jaką część etatu zatrudnia się służbę bhp)?

BHP w firmie - cały wykaz