• Temat numeru: Kontrola pracy zdalnej realizowana przez inspektora Państwowej Inspekcji Pracy – co warto wiedzieć
  Analizując nowe przepisy o pracy zdalnej jako prawnej konstrukcji umożliwiającej wykonywanie pracy na odległość, można by dojść do wniosku, że ten sposób organizacji pracy to wyłączna sprawa między pracodawcą a pracownikiem zdalnym. Nic bardziej mylnego – należy bowiem pamiętać o kompetencjach z zakresu kontroli i nadzoru, które są przypisane inspektorom pracy, a które w żadnym razie nie są zarezerwowane wyłącznie do sytuacji, gdy praca wykonywana jest w zakładzie pracy. Jeżeli inspektor pracy weźmie pod lupę, obok pracy stacjonarnej wykonywanej w zakładzie, także pracę zdalną – wówczas uwzględniając nowe przepisy i ewentualne niejasności z nimi związane, rekomendowana jest ścisła współpraca pracodawcy, służby bhp oraz społecznej inspekcji pracy, aby zminimalizować możliwe skutki kontroli.
 • Które szkolenia wliczać do czasu pracy
  Nowelizacja przepisów prawa pracy spowodowała zmiany m.in. w zaliczaniu szkoleń do czasu pracy. I tak – szkolenia, na które pracownik zostanie skierowany przez pracodawcę, wlicza się do czasu pracy. Natomiast szkolenia nieobowiązkowe dla pracowników nie stanowią dla pracowników czasu pracy. Sprawdź szczegóły.
 • Pozostawanie w gotowości do pracy a wypłata za nadgodziny
  Pozostawanie jedynie w gotowości do pracy nie jest pracą nadliczbową, a wypłacanie wynagrodzenia za czas wolny spędzony w miejscu pracy nie oznacza, że taki odpoczynek zalicza się do czasu pracy. Aby mieć prawo do wypłaty wynagrodzenia z dodatkiem za nadgodziny, pracownik powinien taką pracę faktycznie wykonywać – tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego. Sprawdź szczegóły.
 • Okazjonalna praca zdalna – resort pracy wyjaśnia
  Resort pracy, udzielając odpowiedzi na interpelację poselską, odpowiedział na kilka wątpliwości odnośnie do ewentualnego wiążącego charakteru wniosku o okazjonalną pracę zdalną oraz sposobu rozliczania i dokumentowania limitu 24 dni tej pracy. Sprawdź szczegóły.
 • 6 ważnych pytań o zwrot kosztów pracy zdalnej 2023
  Według nowych przepisów obowiązujących od 7 kwietnia br. pracownikom zdalnym należy się m.in. pokrycie kosztów energii elektrycznej lub kosztów usług telekomunikacyjnych. Ponadto nowe przepisy nakazują zwrot kosztów lub wypłatę ekwiwalentu za używanie w pracy zdalnej narzędzi i urządzeń będących własnością pracownika. Jednak takie zapisy nie są do końca jasne. Rodzi się wiele pytań w zakresie stosowania przepisów dotyczących zwrotu kosztów pracy zdalnej 2023. Odpowiedzi na najważniejsze z nich znajdziesz w poniższym artkule.
 • Ocena ryzyka zawodowego pracownika zdalnego – praktyczne wątpliwości
  Wykonywanie pracy zdalnej – w przeważającej części przypadków w domu lub mieszkaniu pracownika – wiąże się z wyłączeniem części obowiązków z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy. Nowelizacja przepisów prawa pracy jednak nie tylko utrzymała, ale również szczególnie wyeksponowała obowiązek przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego pracowników wykonujących pracę zdalną. Nowe przepisy o pracy zdalnej zawierają pewne wskazania wyjęte niejako przed nawias, z których wynika, na co należy w szczególności zwrócić uwagę podczas oceny ryzyka zawodowego. Przepisy nie rozstrzygają jednak wszystkich dylematów, na jakie może natknąć się pracodawca organizujący pracę zdalną, chcąc w sposób prawidłowy przebrnąć przez proces oceny ryzyka zawodowego pracy zdalnej.
 • Co zrobić, gdy ukąsi nas kleszcz
  Kleszcze to powszechnie występujące owady, które mogą przyczynić się do poważnych schorzeń, takich jak borelioza czy kleszczowe zapalenie mózgu. W tym artykule omówimy, jak należy postąpić w przypadku ukąszenia przez kleszcza, a także jak go prawidłowo usunąć.
 • Zadbaj o pracowników narażonych na hałas
  W dzisiejszych czasach pracownicy często są narażeni na różnego rodzaju szkodliwe czynniki występujące w miejscu pracy, w tym na hałas. Hałas może powodować liczne problemy zdrowotne, w tym m.in. uszkodzenia słuchu, stres, problemy ze snem, a nawet choroby sercowe. Dlatego ważne jest, by pracodawca dbał o bezpieczeństwo swoich pracowników i podejmował odpowiednie kroki minimalizujące narażenie na ten szkodliwy czynnik w miejscu pracy.
 • Postępowanie zespołu powypadkowego – praktyczny przykład
  Zespół powypadkowy powoływany jest przez pracodawcę do ustalenia przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy. Głównym zadaniem zespołu powypadkowego jest kwalifikacja zdarzenia zgodnie z obowiązującą definicją wypadku przy pracy i określenie działań naprawczych eliminujących lub ograniczających ryzyko wystąpienia tego samego wypadku w przyszłości. W tym artykule podpowiadamy, od czego powinien zacząć zespół powypadkowy po otrzymaniu informacji o wypadku, a także z jakich metod analizy wypadków można korzystać.
 • Krzesło na stanowisku pracy z komputerem – jakie wymagania
  Jakie wymagania należy wziąć pod uwagę przy zakupie krzesła komputerowego dla pracownika zatrudnionego na stanowisku pracy administracyjno-biurowym do pracy z komputerem? Pracownik domaga się zakupu nowego krzesła, argumentując, że dotychczasowe jest po prostu niewygodne.
 • Zakres szkolenia pracowników z pierwszej pomocy
  Czy pracownicy w zakładzie pracy liczącym ok. 145 pracowników powinni mieć przeszkolenie z pierwszej pomocy, tzw. kwalifikowaną pierwszą pomoc? Jeśli tak, to jaka liczba osób przeszkolonych będzie adekwatna do liczby zatrudnionych? Zazwyczaj preferuje się szkolenia, w których nie nabywa się kwalifikacji ratownika przedmedycznego, a tylko uczestniczy w szkoleniu i otrzymuje się zaświadczenie o uczestnictwie w nim. Która praktyka będzie poprawna przy ww. liczbie zatrudnionych?
 • Ilu pracowników służby bhp na etacie
  Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca zatrudniający ponad 600 pracowników zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 1 pracownika służby bhp na każdych 600 pracowników. Ile pracowników/etatów powinien liczyć skład osobowy komórki bhp, jeśli pracodawca zatrudnia 1660 pracowników na umowę o pracę?
 • Szkolenie wstępne i szkolenie okresowe – czy możliwe jednego dnia
  Czy szkolenie okresowe z zakresu bhp może być wykonane tego samego dnia co szkolenie wstępne (szkolenie dla pracowników na stanowiskach robotniczych)?
 • Przedmiotowa analiza ryzyka jako załącznik do stanowiskowej ORZ
  Czy ocena ryzyka zawodowego zranienia ostrym narzędziem oraz przeniesienia zakażenia w wyniku ekspozycji na krew lub inny potencjalnie zakaźny materiał biologiczny powinna być sporządzona jako osobny dokument, czy stanowi integralną część oceny ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy?

BHP w firmie - cały wykaz