• Temat numeru: Bezpieczeństwo i ergonomia pracy przed monitorem ekranowym – obecne i przyszłe rozwiązania prawne
  Duża część prac, zawodów czy specjalności wykonywanych jest z wykorzystaniem monitorów ekranowych. Na poziomie krajowym bezpieczeństwo i ergonomia pracy z wykorzystaniem monitorów uregulowane są w przepisach z 1998 roku. Od tamtej pory dokonał się ogromny postęp w zakresie organizacji pracy czy stosowanych urządzeniach, czego nie można powiedzieć o przepisach. Odpowiedzią na potrzeby współczesnych komputerowych stanowisk pracy ma być rozporządzenie zmieniające, które dostrzega w szczególności wykorzystywanie systemów mobilnych.
 • 5 pytań o nową informację o warunkach zatrudnienia
  Nowelizacja Kodeksu pracy, która weszła w życie 26 kwietnia 2023 r. rozszerzyła zakres informacji o zatrudnieniu. Mimo że przepisy obowiązują już jakiś czas, nadal budzą wątpliwości praktyczne. Zastanawiasz się, w jaki sposób można odesłać do przepisów w informacji o warunkach zatrudnienia? Czy opisując w informacji zasady pracy nadliczbowej trzeba wskazać także przypadki, gdy nie można polecać pracy nadliczbowej? Czy w informacji trzeba wskazywać także zasady rekompensaty pracy w wolną sobotę czy w niedzielę lub święto? Poznaj wskazówki specjalistów Głównego Inspektoratu Pracy.
 • Czym jest polityka bhp w przedsiębiorstwie
  Dokument „Polityka bhp” to nie tylko formalność, ale przede wszystkim wyraz troski o pracowników i otoczenie, w którym firma funkcjonuje. Przez lata doświadczeń, niejednokrotnie tragicznych wypadków czy chorób zawodowych, przedsiębiorstwa zyskały świadomość, że inwestowanie w bezpieczeństwo i higienę pracy przynosi nie tylko korzyści pracownikom, ale także przekłada się na efektywność i stabilność całego przedsiębiorstwa. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu kluczowemu dokumentowi i dowiemy się, czym tak naprawdę jest polityka bezpieczeństwa bhp, jakie są jej główne cele oraz dlaczego stanowi ona nieodzowny element działalności każdego odpowiedzialnego pracodawcy.
 • Rozliczanie szkoleń po godzinach pracy według nowych przepisów – przykłady z praktyki
  Nowelizacja przepisów Kodeksu pracy obwiązująca od 26 kwietnia br. wdrażająca dyrektywę work-life balance wprowadziła nowe regulacje w zakresie rozliczania szkoleń pod kątem czasu pracy i kosztów. W tym artykule podpowiadamy, jak prawidłowo rozliczać czas pracy szkolących się pracowników po wprowadzeniu tych zmian. Odpowiadamy również na pytanie, czy polecenie udziału w szkoleniu poza harmonogramowymi godzinami pracy i w dniu wolnym generuje pracę nadliczbową. A także o jakich zasadach należy pamiętać, rozliczając czas pracy szkolenia w delegacji służbowej. Sprawdź szczegóły.
 • Zagrożenia na stanowisku pracy fryzjera
  Praca fryzjera jest kreatywna i pełna możliwości, ale jednocześnie nie można zapominać, że wiąże się z różnorodnymi zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa. Zawód ten wymaga stałej uwagi, precyzji i pracy w dynamicznym środowisku, co niesie za sobą pewne ryzyko. W tym artykule skupimy się na identyfikacji i zrozumieniu potencjalnych zagrożeń związanych z pracą fryzjera.
 • Prawo do spokojnego wypoczynku – co ze służbą bhp
  Prawo do spokojnego wypoczynku jest jednym z fundamentalnych praw pracowniczych, które ma na celu zapewnienie odpowiednich warunków pracy oraz dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo zatrudnionych osób. Szczególnie w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy prawo do spokojnego wypoczynku nabiera szczególnego znaczenia. Często zdarza się jednak, że pracownik służby bhp jest obligowany przez pracodawcę do odbierania telefonów służbowych w godzinach wolnych od pracy, co z kolei często skutkuje koniecznością podjęcia dalszych działań związanych z obowiązkami służbowymi podczas urlopu. W jaki sposób należy uchronić wolny czas pracownika? O jakich przepisach należy pamiętać?
 • Instruktaż stanowiskowy pracownika sezonowego w gastronomii – o czym pamiętać
  Przemysł gastronomiczny jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki, przyciągającym miliony klientów na całym świecie. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi gastronomiczne coraz więcej przedsiębiorstw poszukuje wykwalifikowanych pracowników sezonowych, aby sprostać zwiększonej aktywności biznesowej podczas okresów intensywnego ruchu turystycznego. Niniejszy artykuł poświęcony jest instruktażowi stanowiskowemu pracownika sezonowego gastronomii. Skupimy się na kluczowych aspektach, jakie powinien znać i umieć pracownik, aby prawidłowo wykonywać swoje obowiązki w tym dynamicznym i wymagającym środowisku.
 • Zatrudniasz pracownika niepełnosprawnego? Pamiętaj o szczególnych zasadach
  Osoby niepełnosprawne stanowią ważną i zróżnicowaną grupę społeczną, która odgrywa istotną rolę na rynku pracy. Zmieniające się społeczeństwo i postęp technologiczny otwierają nowe możliwości dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Zatrudniając takich pracowników, warto jednak pamiętać, że przysługują im szczególne przywileje. Dotyczy to między innymi zakresu czasu pracy, dzięki któremu chronione są ich życie i zdrowie. Jak właściwie stosować w praktyce zasady dotyczące czasu pracy pracowników niepełnosprawnych?
 • Gdy pracownika ukąsi kleszcz – działania pracodawcy
  Pracownik wykonuje swoje obowiązki służbowe na terenach łąkowych/polach, przez co narażony jest na ukąszenia przez kleszcze. W ocenie ryzyka zawodowego jest zapis o narażeniu na choroby takie jak odkleszczowe zapalenia mózgu czy borelioza. Czy za każdym razem ukąszenia pracownika przez kleszcza pracodawca powinien prowadzić postępowanie powypadkowe? Czy w przypadku zachorowania na ww. choroby zgłosić podejrzenie choroby zawodowej? Czy ukąszenie przez kleszcza należy traktować jako wypadek przy pracy? W przypadku niesporządzania za każdym razem dokumentacji powypadkowej proszę o informację, czy pracodawca powinien sporządzić jakiś dokument, np. procedurę postępowania w przypadku ukąszenia przez kleszcza?
 • Obowiązki pracodawcy związane z tymczasową zmianą stanowiska pracy
  W firmie planowane są remont oraz przestój produkcyjny. Na czas remontu kierownik planuję zlecić pracownikowi inne zadania niż te, które wynikają z jego obowiązków z tytułu zajmowanego stanowiska. Pracownik docelowo ma pomagać mechanikom przy działaniach spawalniczych. Jakie warunki, dokumenty muszą zostać spełnione, aby pracownik mógł otrzymać nowe, tymczasowe obowiązki? Aktualnie pracownik jest operatorem HDS, a czynniki szkodliwe, jakie występują na danym stanowisku, to hałas, drgania, pyły. Na stanowisku mechanika występują takie czynniki szkodliwe jak hałas, krzemionka krystaliczna, substancje szkodliwe wydzielane podczas spawania. Pracownik nie będzie miał zmienionego stanowiska, a jedynie ma być osobą do pomocy.

BHP w firmie - cały wykaz