• Temat numeru: Zatrudnianie młodocianych z uwzględnieniem prac wzbronionych i możliwości kontrolnych inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy
  Problematyka zatrudniania młodocianych, w szczególności w kontekście bezpieczeństwa i higieny pracy jest regularnie kontrolowana przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy. Nie inaczej jest w 2023 r. – co jednoznacznie wynika z programu działania urzędu na rok bieżący. W kontekście możliwości kontrolnych PIP warto mieć na względzie, że z 30 września 2023 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów z 19 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. Jego stosowanie w praktyce z pewnością będzie przez inspektorów kontrolowane – zarówno w końcówce roku jak również w latach kolejnych.
 • Nowy wykaz prac wzbronionych młodocianym z końcem września 2023 r.
  30 września 2023 wchodzi w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów z 19 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. Zastąpi ono rozporządzenie Rady Ministrów z 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. Co stanowiło podstawę zmiany dotychczas obowiązujących przepisów? Co nowego pojawia się nowym wykazie prac wzbronionych młodocianym? Na co zwrócić uwagę w zakresie aktualizacji wykazów prac wzbronionych młodocianym?
 • Pełnomocnik w sporze przed sądem – wszystko co musisz wiedzieć
  Spory sądowe z pracownikami są nieodłącznym elementem działalności pracodawcy. Każdy pracodawca może oczywiście występować przed sądem samodzielnie, ale wygodniejsze jest ustanowienie pełnomocnika. Warto wiedzieć zawczasu – zanim do sporu z pracownikiem dojdzie – komu można udzielić pełnomocnictwa do reprezentacji w sądzie i jakie ta osoba będzie miała uprawnienia.
 • Szkolenie okresowe pracowników służby bhp
  W dzisiejszym środowisku pracy bezpieczeństwo i higiena są kwestiami o fundamentalnym znaczeniu. Aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa w miejscu pracy, konieczne jest przeprowadzenie regularnych szkoleń okresowych, m.in. dla pracowników służby bhp. Ten artykuł pomoże Ci przygotować dla nich odpowiednie szkolenie i omówić podczas jego trwania wszystkie niezbędne zagadnienia.
 • Monitoring w zakładzie (w tym monitoring poczty elektronicznej) – na jakich zasadach
  Rośnie rola technologii w środowisku pracy oraz konieczność monitorowania różnych aspektów w celu zapewnienia efektywności, bezpieczeństwa pracowników i optymalnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jednym z powszechnie stosowanych rozwiązań jest monitoring, w tym monitoring poczty elektronicznej. Rozwój narzędzi monitorujących stawia przed nami zarówno wyzwania, jak i korzyści, związane zarówno z ochroną prywatności pracowników, jak i zwiększeniem produktywności. Warto pamiętać, że aby móc stosować monitoring wizyjny, trzeba spełnić określone warunki.
 • Obowiązek informacyjny w zakresie przeprowadzonej oceny ryzyka pracownika młodocianego w świetle nowych przepisów
  Rosnący udział młodocianych na rynku pracy i potrzeba zagwarantowania im odpowiednich warunków wymusza również zmiany w przepisach. Dnia 30 września 2023 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 19 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. Akt ten eksponuje problematykę oceny ryzyka młodocianych, ale nie wskazuje bezpośrednio na obowiązek informacyjny w tym zakresie względem młodocianego, jak i jego przedstawiciela ustawowego. Czy w takim razie na pracodawcy dalej ciąży obowiązek informacyjny w zakresie przeprowadzonej oceny ryzyka oceny zawodowego względem pracownika młodocianego?
 • Umowa kontraktowa a kwestie bhp
  Zatrudnianie pracowników na umowie cywilnoprawnej jest częstą praktyką. Często pojawiają się także wątpliwości z tym związane – czy w stosunku do pracowników kontraktowych mają zastosowanie przepisy prawa pracy – w zakresie szkoleń bhp, instrukcji bhp i oceny ryzyka? Czy taki pracownik kontraktowy – podwykonawca – może odmówić, powołując się na własną działalność zapoznania się z instrukcjami lub oceną ryzyka zawodowego?
 • Informowanie o zagrożeniach pracowników innego pracodawcy
  W przypadku wykonywania pracy na terenie przedsiębiorstwa pracodawcy przez pracownika innego pracodawcy – nasz pracodawca zapewnia poinformowanie tego pracownika o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy na tym terenie. Czy wymogiem prawnym jest uzyskanie podpisu od każdego pracownika pracującego na terenie naszego zakładu pracy? Czy dobrą praktyką byłoby stworzenie tablicy lub ulotki informującej o zagrożeniach, ewakuacji, apteczce itp. (do wglądu dla pracowników zewnętrznych) umieszczonych w ogólnodostępnym miejscu?
 • Praca na żurawiu – przy jakim wietrze
  Jakie są obecnie przepisy dotyczące maksymalnej siły wiatru, przy którym można pracować z użyciem żurawia? Czy jest to maksymalnie 10 m/s, czy zależy to od instrukcji obsługi producenta?
 • Czy pracodawca musi zgłosić swój wypadek
  Czy pracodawca ma obowiązek zgłoszenia swojego wypadku przy pracy? Jeśli tak, to jaki jest wzór protokołu z ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy?
 • Zmiana kodu stanowiska pracy – czy konieczne nowe szkolenie
  Od 1 lipca zmianie uległo rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Z wykazu zniknęło stanowisko robotnik do pracy lekkiej. Pojawiły się natomiast stanowiska robotnik i konserwator. Dyrektorzy szkół i przedszkoli zmienili stanowisko robotników do pracy lekkiej na stanowisko konserwatorów. Nie zmienili im zakresów czynności. Zmienia się im jednak kod zawodu i opis stanowiska z 515303 na 932901 lub 711101. Czy w takim przypadku pracowników tych należy skierować na badania profilaktyczne i zapewnić szkolenia stanowiskowe w związku ze zmianą stanowiska?
 • Wymagania prawne dotyczące magazynowania oleju opałowego
  Czy są jakieś wymagania prawne dotyczące lokalizacji, m.in. odległości od budynków produkcyjnych (cegła + elewacja ocieplona styropianem + tynk strukturalny) dwóch pojemników (DPPL), w których znajduje się olej opałowy. Dodam, że DPPL posiadają uziemienia i znajdują się na wannach ociekowych z uziemieniem.

BHP w firmie - cały wykaz