• Temat numeru: Wznowienie zaległych szkoleń okresowych bhp – obowiązki pracodawców i organizatorów szkoleń
  Rozporządzenie odwołujące stan zagrożenia epidemicznego ma swoje konsekwencje w sferze bezpieczeństwa i higieny pracy. Należy bowiem pamiętać, że odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego wiąże się z przywróceniem obowiązków związanych z zapewnieniem okresowych szkoleń w dziedzinie bhp. Zaległe obowiązki należy zrealizować w terminie 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. Mimo że czasu jest sporo, nie należy przesadnie zwlekać z zapewnieniem zaległych szkoleń okresowych, tym bardziej że wznowione obowiązki będą weryfikowane przez inspektorów PIP.
 • Wypadki przy pracy w 2022 roku – podsumowanie działalności kontrolnej Państwowej Inspekcji Pracy
  W dzisiejszym dynamicznym świecie ochrona praw pracowników oraz zapewnienie bezpiecznych warunków pracy stanowi priorytetowy cel. W tym kontekście kluczową rolę odgrywa Państwowa Inspekcja Pacy, która działa jako strażnik przestrzegania przepisów prawa pracy. Sprawozdania z jej działalności kontrolnej stanowią istotne narzędzie monitorowania i oceny postępów oraz wyzwań w obszarze ochrony pracowników, a także prawodawstwa pracy. W ostatnim czasie światło dzienne ujrzało sprawozdanie z działalności kontrolnej i nadzorczej PIP za 2022 rok. W zakresie problematyki bezpieczeństwa odnosi się w szczególności do problematyki wypadkowej.
 • Jakie są podstawowe zadania społecznej inspekcji pracy w zakładzie pracy
  Społeczna inspekcja pracy (dalej: SIP) odgrywa istotną rolę w nadzorowaniu warunków pracy i praw pracowników w zakładach pracy w celu zapewnienia pracownikom uczciwego traktowani i bezpiecznych warunków pracy. SIP działa na rzecz zapobiegania nadużyciom ze strony pracodawców oraz promowania pracy zgodne z przepisami prawa. Jak wygląda współpraca SIP z pracodawcą, na jakich warunkach się odbywa? Odpowiedź znajdziesz w tym artykule.
 • Magazynowanie a składowanie odpadów i inne pojęcia
  Odpady stanowią nieodłączny element każdej działalności gospodarczej, a także życia codziennego. Odpowiednie postępowanie z nimi ma nie tylko pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego, lecz także umożliwia firmom działanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto pozwala reagować w sytuacjach, gdy istnieje podejrzenie o nielegalne składowanie odpadów. Niemniej jednak, niezbędna jest wiedza na temat konkretnych procesów. W niniejszym artykule wyjaśniamy podstawowe pojęcia związane z gospodarką odpadami. Dowiesz się, kto jest producentem odpadów oraz jak z nimi postępować. Ważne jest także odróżnienie pojęć magazynowania i składowania odpadów, co pozwoli na właściwą reakcję w przypadku wykrycia nieprawidłowości.
 • Bhp na szkolnym placu zabaw – kontrola i konserwacja
  Bezpieczeństwo i higiena pracy to elementy każdej dziedziny życia, a zwłaszcza edukacji. Szkolne place zabaw są miejscem, gdzie dzieci spędzają wiele czasu, rozwijając swoje umiejętności fizyczne i społeczne. Jednakże aby te doświadczenia były naprawdę pozytywne i bezpieczne, konieczne jest zapewnienie odpowiednich warunków bhp. Zagrożenia na szkolnych boiskach i placach zabaw (dość liczne) należy ograniczyć. W każdej placówce w ramach działań wychowawczych należy też wzmacniać właściwe zachowania uczniów. Oznacza to obowiązek przeprowadzenia diagnozy stanu bezpieczeństwa i aktualizowania dokumentacji na podstawie nowych wytycznych.
 • Prawidłowa organizacja stanowiska pracownika administracyjno-biurowego
  Efektywna organizacja pracy stanowi kluczowy element sukcesu każdej firmy, niezależnie od jej rozmiaru czy branży. Szczególnie istotna jest w przypadku pracowników administracyjno-biurowych, którzy odgrywają znaczącą rolę w zapewnieniu sprawnego funkcjonowania firmy. Brak szczegółowych przepisów w sprawie bhp przy pracach biurowych powoduje, że do kontroli, oceny i zapewnienia właściwych warunków pracy w biurze konieczna jest znajomość oraz przestrzeganie wymagań zawartych w wielu przepisach prawnych, Polskich Normach czy instrukcjach obsługi urządzeń biurowych. W artykule przedstawimy sposoby organizacji pracy pracowników administracyjno-biurowych.
 • Poparzenie łukiem elektrycznym – analiza wypadku i działania zaradcze
  Postępowanie powypadkowe ma ogromne znaczenie w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnia szybką reakcję na wypadki lub incydenty, co może znacznie zwiększyć szanse na skuteczne udzielenie pierwszej pomocy i minimalizację obrażeń pracowników. Jest to kluczowe narzędzie w celu zrozumienia przyczyn wypadków. Ich analiza pozwala na wprowadzenie działań zapobiegawczych, aby uniknąć powtórzenia się podobnych sytuacji w przyszłości. Mając to na uwadze, prezentujemy analizę wypadku, w wyniku którego doszło do poparzenia łukiem elektrycznym pracownika.
 • Kiedy jest niezbędne świadectwo kwalifikacyjne
  Świadectwo kwalifikacyjne jest wymagane do wykonywania czynności związanych z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, z wyjątkiem obsługi urządzeń elektrycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV i mocy znamionowej nie wyższej niż 20 kW, jeżeli w dokumentacji urządzenia określono zasady jego obsługi. Jak przepis powyższy należy interpretować? Czy jeśli osoba wykonująca pracę zapoznała się z instrukcją obsługi danego urządzenia i złożyła stosowne oświadczenie, to nie musi nabywać stosownych uprawnień (świadectwa kwalifikacji)?
 • Obowiązkowe szkolenie z zakresu stosowania diizocyjanianów
  Pod koniec sierpnia weszły w życie regulacje dotyczące ograniczenia stosowania monomerycznych diizocyjanianów. Nakładają na pracodawcę obowiązek przeszkolenia wszystkich pracowników przemysłowych i profesjonalnych stosujących lub pracujących z monomerycznymi diizocyjanianami. Sprawdź szczegóły.
 • Prowadzenie samochodu służbowego a zapoznanie z kartą charakterystyki paliwa
  Czy pracownik użytkujący osobowy samochód służbowy powinien zostać zapoznany z kartą charakterystyki stosowanego w pojeździe paliwa?

BHP w firmie - cały wykaz