• Temat numeru: Powstrzymanie się od pracy szczególnie niebezpiecznej – z uwzględnieniem umów prawa cywilnego oraz kompetencji kontrolnych inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy
  Obowiązkiem prawnym każdego pracownika jest wykonywanie pracy dobrowolnie podporządkowanej pod kierownictwem pracodawcy. Nie inaczej jest w przypadku prac kwalifikowanych jako szczególnie niebezpieczne. Wyjątkiem od reguły jest więc sytuacja powstrzymania się od pracy – ze względów bezpieczeństwa. Możliwość powstrzymania się od pracy będzie również dotyczyła prac szczególnie niebezpiecznych – niezależnie od tego, że przy pracach tego rodzaju stosowane są ponadprzeciętne środki techniczne i organizacyjne zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa – w tym bieżący nadzór nad przebiegiem prac.
 • Prace wzbronione młodocianym po 30 września 2023 r.
  Dnia 30 września 2023 r. uległy zmianie przepisy dotyczące prac wzbronionych młodocianym. Kwestie możliwości zatrudniania młodocianych reguluje nowe rozporządzenie Rady Ministrów z 19 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.U. z 2023 r. poz. 1240), które zastąpiło dotychczas obowiązujące rozporządzenie z 24 sierpnia 2004 r. o tej samej nazwie. Upewnij się, że znasz nowe obowiązki dla pracodawców i sprawdź, które kwestie pozostały bez zmian.
 • Badania kontrolne w trakcie zwolnienia lekarskiego – czy są dozwolone
  Jeżeli pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni, po powrocie do pracy czekają go kontrolne badania lekarskie. Ponieważ pracodawcy zależy na jak najszybszym przystąpieniu pracownika do pracy, w jego interesie byłoby, aby pracownik zrealizował badanie kontrolne jeszcze w trakcie zwolnienia lekarskiego (przykładowo w ostatnim dniu), aby w pierwszym dniu roboczym przypadającym po okresie zwolnienia stawił się z orzeczeniem o braku przeciwwskazań do pracy. Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne? Czy można przeprowadzić badania kontrolne w trakcie zwolnienia lekarskiego?
 • Pełne dwie dniówki robocze albo 16 godzin, czyli zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej
  Jedną ze zmian, która pojawiła się w Kodeksie pracy w wyniku nowelizacji z kwietnia br., jest wprowadzenie nowego rodzaju zwolnienia od pracy – zwolnienie z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem. Jest ono płatne – ale w wysokości połowy wynagrodzenia. Komu przysługuje nowe zwolnienie? W jaki sposób jest udzielane i czym różni się od urlopu opiekuńczego?
 • Czyszczenie konstrukcji stalowych – instruktaż stanowiskowy bhp
  Czyszczenie konstrukcji stalowych to proces nie tylko poprawiający estetykę i trwałość metalowych konstrukcji, ale także kluczowy dla ich bezpiecznej eksploatacji. Prace te mają na celu usunięcie rdzy, farby, osadów oraz innych niepożądanych substancji z powierzchni stalowych konstrukcji. Podczas tego procesu pracownicy narażenia są na wiele potencjalnych zagrożeń związanych z pyłem, hałasem oraz innymi czynnikami ryzyka. Dlatego też zapoznanie pracowników z zasadami bezpiecznej pracy jest nie tylko konieczne, ale wręcz kluczowe do zapewnienia efektywnego czyszczenia konstrukcji stalowych. Sprawdź, na które zagadnienia należy zwrócić szczególną uwagę w czasie instruktażu stanowiskowego.
 • Jak docenianie pracownika wpływa na bezpieczeństwo pracy
  Nie jest tajemnicą, że pracownik, który dobrze się czuje w miejscu pracy, efektywniej i staranniej wykonuje swoje obowiązki. Nie bez znaczenia jest tutaj także dbałość o bezpieczeństwo, zarówno własne, jak i współpracowników. Jednym z istotnych, choć jeszcze niezbyt dobrze poznanych, sposobów zapewnienia optymalnego dobrostanu psychicznego w miejscu pracy, jest kultura doceniania. To nic innego jak mniej i bardziej formalne metody podziękowania za dobrze wykonaną pracę. W trosce o efektywne przestrzeganie zasad bhp warto poznać i stosować kulturę doceniania. Jakie korzyści płyną z pozytywnego feedbacku? W jaki sposób możesz pokazać pracownikowi, że go doceniasz?
 • Zakup maszyny i dalsze jej użytkowanie – jak ograniczyć wypadki przy pracy podczas używania maszyn
  Maszyny to niezbędne wyposażenie stosowane w każdym przemysłowym zakładzie pracy. Dzięki nowoczesnym możliwościom maszyn zakłady zwiększają swoją produkcję oraz jakość produktów. Linie produkcyjne stają się bardziej zautomatyzowane. Maszyny mają wiele zalet, temu nie da się zaprzeczyć. Natomiast należy pamiętać, że zazwyczaj do ich wykorzystania niezbędny jest pracownik. Operator między innymi ma obowiązek uruchomić maszynę, uzbroić ją w surowiec, nadzorować pracę maszyny oraz odebrać lub przekierować dalej produkt końcowy. Właśnie w trakcie tych czynności może dochodzić do wypadków. Druga grupa pracowników narażonych na wypadki związane z maszynami to załoga utrzymania ruchu. Ich zadaniem jest bieżące utrzymanie maszyny w dobrym stanie technicznym.
 • Wykaz prac wzbronionych młodocianym – czy musi zostać zatwierdzony
  Czy wykaz prac wzbronionych młodocianym obowiązujący w danym zakładzie pracy musi być zatwierdzony przez właściwego Inspektora Państwowej Inspekcji Pracy? Jeśli tak, to w jaki sposób powinien być zatwierdzony?
 • Jaka jest poprawna data wypadku przy pracy
  Jaką datę należy wpisać odnośnie do zgłoszenia wypadku w protokole powypadkowym? Ja praktykuję datę zgłoszenia przez poszkodowanego na piśmie o zgłoszonym wypadku, w którym poszkodowany osobiście wypełnia zgłoszenie i informuje o zaistniałym zdarzeniu i skutkach wypadku oraz świadkach wypadku i dokumentacji medycznej. Czy tak powinna wyglądać procedura zgłaszania wypadku przy pracy?
 • Jak zaktualizować kartę charakterystyki
  Według jakich przepisów ma być zaktualizowana karta charakterystyki? Czy dostawca ma wysyłać zaktualizowane karty charakterystyki?

BHP w firmie - cały wykaz