• Temat numeru: Zmiana rozporządzenia w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe – nowe wyzwanie dla pracodawców
  Końcówka roku 2023 r. to czas, w którym wprowadzono ważne rozwiązania prawne dotyczące organizacji prac przed monitorami ekranowymi. Stanowiska komputerowe urządzone po dniu 17 listopada 2023 r. muszą już być tworzone zgodnie z nowymi wymogami – te urządzone wcześniej podlegają mniej lub bardziej kosztownemu procesowi dostosowania. Rozporządzenie zmieniające, wprowadzające niemałą rewolucję w organizacji komputerowych stanowisk pracy, to wyzwanie nie tylko dla pracodawców, ale także dla inspektorów PIP, którzy będą weryfikować urządzone po nowemu stanowiska pracy wyposażone w monitor ekranowy.
 • Pracodawca musi zapewnić okulary lub szkła kontaktowe – zmiany od listopada 2023 r.
  Zgodnie z rozporządzeniem ministra rodziny i polityki społecznej z 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. 2023 poz. 2367), które weszło w życie 17 listopada 2023 r. pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom albo okulary, albo szkła kontaktowe korygujące wzrok. Sprawdź szczegóły.
 • Nowe przepisy bhp dla stanowisk z monitorami ekranowymi
  W dniu 17 listopada 2023 r. zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. 2023 poz. 2367). Pracodawca ma teraz obowiązek wyposażenia pracowników korzystających z przenośnych komputerów w monitory ekranowe, podstawki, przenośne klawiatury i myszki. Na dostosowanie stanowisk pracy do nowych, uproszczonych wymogów jest 6 miesięcy od daty wejścia w życie nowych przepisów. Co muszą wiedzieć pracodawcy na temat nowych przepisów BHP dla stanowisk z monitorami ekranowymi? Jakie zmiany wprowadza nowe rozporządzenie w sprawie BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe? Czy rozporządzenie w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe ma zastosowanie również do pracowników wykonujących pracę zdalną? Sprawdź w poniższym artykule.
 • Zarządzanie konfliktem wśród zagadnień szkolenia bhp
  W wielu przedsiębiorstwach uważa się, że umiejętność skutecznego rozwiązywania konfliktów jest kluczową kompetencją zawodową. Dlatego też omawianie tematu konfliktów podczas szkoleń BHP dla pracodawców i osób zarządzających pracownikami jest uzasadnione. Taki nurt szkoleń może przyczynić się do stworzenia bardziej kompleksowego i bezpiecznego środowiska pracy. Konflikty są nieodłączną częścią życia zawodowego, a zdolność do skutecznego ich rozwiązywania ma istotne znaczenie z perspektywy zarówno bezpieczeństwa, jak i dobrostanu pracowników, a także efektywności organizacji. Jak zatem skutecznie radzić sobie z konfliktem w miejscu pracy?
 • Narażenie na czynnik chemiczny – ilościowa oraz jakościowa ocena ryzyka
  Substancje chemiczne i mieszaniny chemiczne są powszechnie używane w większości firm produkcyjnych, pełniąc rolę zarówno w procesach produkcyjnych, jak i jako materiały wspomagające w aktywnościach, takich jak utrzymanie ruchu. Mimo wielu korzyści, jakie oferują, mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla pracowników. W trakcie wykonywania obowiązków zawodowych pracownicy są narażeni na kontakt z substancjami chemicznymi drogą oddechową, przez skórę lub drogą pokarmową. A zatem praca na danym stanowisku wiąże się z określonym poziomem ryzyka związanego z użytkowaniem substancji chemicznych. Jak zatem można precyzyjnie ocenić to ryzyko i co powinna zawierać ocena ryzyka związana z narażeniem na czynniki chemiczne? Sprawdź odpowiedzi naszego eksperta.
 • Bezpieczne ładowanie samochodów elektrycznych – zasady bhp
  W Polsce notuje się stały wzrost sprzedaży samochodów elektrycznych, chociaż nadal stanowią one niewielki odsetek rynku motoryzacyjnego. W perspektywie jednak, od 2035 roku w Unii Europejskiej planowany jest zakaz rejestracji nowych pojazdów z silnikami spalinowymi. Samochody elektryczne stają się coraz popularniejsze jako pojazdy służbowe, co podkreśla konieczność, aby kierowcy tych pojazdów byli świadomi zasad bezpiecznej obsługi. W niniejszym artykule prezentujemy ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa podczas procesu ładowania akumulatorów w pojazdach z napędem elektrycznym i hybrydowym (plug-in) dla pracowników korzystających z pojazdów mechanicznych zasilanych energią elektryczną.
 • Mobbing w miejscu pracy – jak mu zapobiegać
  W miejscu pracy pracownicy spędzają część swojego dnia. Dlatego istotne jest, aby każdy czuł się w tym środowisku dobrze i przede wszystkim bezpiecznie. Sfera zawodowa powinna dostarczać pozytywnych emocji, wpływać korzystnie na poczucie kompetencji i pewności siebie, zapewniać satysfakcję oraz możliwość rozwoju. Mobbing nie tylko przeszkadza w budowaniu tych wartości, lecz także może negatywnie wpływać na zdrowie psychiczne i fizyczne pracowników, a także obniżać efektywność i wydajność pracy w organizacji. Dlatego kluczowe jest, aby pracodawcy podejmowali różne środki mające na celu zapobieganie i zwalczanie zjawiska mobbingu.
 • Kiedy szkolenie w formie samokształcenia kierowanego
  Czy dopuszczalne jest szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowisku robotniczym w formie samokształcenia kierowanego?
 • Jaka odzież i obuwie ochronne dla pracownika stacji paliw
  Pytanie dotyczy odzieży oraz obuwia ochronnego dla pracowników. Jak jest w przypadku pracowników stacji paliw (sprzedawców i kierowców cystern)? Czy pracodawca ma obowiązek zapewnić im odzież roboczą/ochronną i obuwie czy nie, a jeśli tak to jaką?
 • Podstawka pod monitor po zmianach
  Jak należy interpretować zapis rozporządzenia o bhp przy monitorach ekranowych mówiące, że "konstrukcja stołu powinna umożliwiać ergonomiczne ustawienie elementów wyposażenia stanowiska pracy, w tym zróżnicowaną wysokość ustawienia monitora ekranowego i klawiatury". Współczesne monitory często mają "wbudowaną" możliwość regulacji ich wysokości/położenia. Czy przytoczony zapis jest zgodny z takim rozwiązaniem, czy wskazuje jednak na konieczność ustawienia monitora na podstawce, lub specjalnym uchwycie montowanym np. do krawędzi blatu?
 • Jakie szkolenie bhp dla kierownika komórki bhp
  W zakładzie jest utworzony dział (komórka) BHP, gdzie jest zatrudnionych 4 pracowników. Wyznaczony został kierownik działu. Jakie szkolenia obowiązkowe powinien przejść kierownik komórki BHP? Szkolenie dla służby BHP i również osobno szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami? Czy szkolenie okresowe dla służby BHP wystarczy?

BHP w firmie - cały wykaz