• Temat numeru: Szkolenie okresowe montera dociepleń budynków
  Prace związane z docieplaniem nowo wznoszonych budynków oraz modernizacją istniejących mogą generować potencjalne zagrożenia dla zdrowia i życia zarówno pracowników, jak i osób spoza zespołu pracującego. Ważne jest, aby pracownicy byli poinformowani o potencjalnych ryzykach związanych z wykonywaniem swoich obowiązków. Zapewnienie kompleksowego przeszkolenia oraz świadomości dotyczącej potencjalnych zagrożeń jest kluczowe dla minimalizacji ryzyka i zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy dla wszystkich zaangażowanych stron. Odpowiednie szkolenia stanowią nieodzowny element skutecznej prewencji oraz budowy świadomości w zakresie bezpieczeństwa w miejscu pracy.
 • Jakie dodatki, ryczałt za pracę w porze nocnej i kwoty wolne od potrąceń w 2024 roku
  Podwyżka płacy minimalnej od 1 stycznia 2024 r. wpłynie nie tylko na szereg należności ze stosunku pracy (np. odprawy oraz dodatki za pracę w nocy), ale również m.in. na kwoty wolne od potrąceń. Sprawdźmy, ile wyniosą.
 • Zgodne z przepisami REACH szkolenie dotyczące bezpiecznego stosowania diizocyjanianów
  Diizocyjaniany w ostatnim okresie stały się jednymi z najbardziej omawianych związków chemicznych w kontekście bezpieczeństwa i higieny pracy. To wynika z wprowadzenia zmian do załącznika XVII do rozporządzenia nr 1907/2006 dotyczącego rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Zmiany te, obowiązujące od 24 sierpnia 2023 r., dotyczą dostawców substancji chemicznych, ich mieszanin oraz samych użytkowników.
 • Kontrola inspektora Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) w zakresie nowych wymogów stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe
  Rozporządzenie w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe obowiązuje od 17 listopada 2023 r. w zmodyfikowanym kształcie. Nowe przepisy to nie tylko kwestia relacji pracodawcy z pracownikami. Należy bowiem pamiętać, że wdrożenie w życie nowych regulacji oraz ich przestrzeganie będzie weryfikowane przez inspektorów PIP. W szczególności mają oni prawo zweryfikować dostosowanie stanowisk pracy do nowych wymogów, jak również sprawdzić, czy nowo utworzone stanowiska nie są przypadkiem zorganizowane z pominięciem i tak już uproszczonych przepisów w zakresie bhp oraz ergonomii.
 • Dostosowanie komputerowych stanowisk pracy do nowych wymagań – rola służby bhp
  Stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe, utworzone przed 17 listopada 2023 r., muszą być dostosowane do nowych wymogów określonych w rozporządzeniu zmieniającym przepisy dotyczące bhp na stanowiskach z monitorami ekranowymi w ciągu 6 miesięcy od daty wejścia w życie zmian. Chociaż zgodnie z nowymi przepisami obowiązek ten spoczywa na pracodawcy, istnieje możliwość przekazania go niższym szczeblom zarządzania. Warto zauważyć, że pracownicy służby bhp odgrywają kluczową rolę w procesie dostosowania, aktywnie zaangażowani w odpowiedni udział w tym przedsięwzięciu.
 • Sporadyczne kierowanie pojazdem a zakres badań profilaktycznych
  Pracownik zatrudniony na stanowisku np. ślusarza, spawacza, sekretarki lub kadrowej, mechanika itp. czasami używa samochodu, jadąc np. na pocztę lub do ZUS-u. Czy takiego pracownika należy skierować na badania psychotechniczne?
 • Jak zorganizować pracę na antresoli
  Pracuję w zakładzie produkującym elementy z tworzyw sztucznych i mamy zamiar zbudować antresolę, na której będą znajdować się stanowiska montażowe dla operatorów. Czy są jakieś odrębne przepisy na temat organizacji pracy, stanowisk pracy na antresoli? Czy należy spełnić jakieś dodatkowe warunki bhp przy pracy na antresoli? Czy praca na antresoli znajdującej się powyżej 1 m od ziemi, jeśli zamontujemy odpowiedniej wysokości krawężniki i barierki, a powyżej umieścimy kraty ochronne o wysokości co najmniej 1,5 m, przestanie być pracą na wysokości?
 • Pracownicy na stanowiskach robotniczych a szkolenie w formie wideokonferencji
  Mam kilku pracowników serwisu sprzątającego na umowę o pracę rozsianych po całej Polsce. Siedziba firmy mieści się w Trójmieście. Tutaj też zatrudniam inspektora bhp. Czy mogę zorganizować szkolenie okresowe bhp dla grupy osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w formie wideokonferencji?
 • Skuteczność oświadczenia pracownika ko rezygnacji z wyposażenia do pracy przy laptopie
  Czy oświadczenie pracownika pracującego na laptopie o tym, że nie chce korzystać z monitora lub podstawki, zwalnia pracodawcę z obowiązku zapewnienia tego sprzętu?
 • Różnice między pracą na wysokości do 3 m i powyżej 3 m
  Jakie rozróżnienie w kwestii zakresu badań profilaktycznych istnieje pomiędzy pracą na wysokości do 3 m i powyżej 3 m. Przychodnia, z którą pracodawca ma podpisaną umowę, twierdzi, że każdy zapis o pracy na wysokości jest traktowany jak powyżej 3 m. Czy wynika to z przepisów ogólnych, czy jest jedynie stosowany przez tę konkretną przychodnię?
 • Jak zapewnić bezpieczeństwo psychologiczne w miejscu pracy – sprawdź zalecenia
  Bezpieczeństwo psychologiczne to nieodzowny element zdrowej i efektywnej kultury organizacyjnej. Współpracownicy, którzy czują się swobodnie i bezpiecznie w miejscu pracy, nie tylko chętnie dzielą się pomysłami i doświadczeniami, ale także śmiało wyrażają swoje krytyczne opinie, zdając sobie sprawę, że nie poniosą za to negatywnych konsekwencji. Dlatego tak istotne jest dbanie o atmosferę psychologicznego wsparcia, opartą na uczciwości i wzajemnym zaufaniu, w ramach zespołu pracowniczego.

BHP w firmie - cały wykaz