• Temat numeru: Praca zdalna a ergonomia komputerowych stanowisk pracy i korekcja wzroku
  Pracownicy wykonujący pracę zdalną mają prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Fakt wykonywania pracy w miejscu zamieszkania w żadnym razie nie czyni ich pracownikami drugiej kategorii, jeżeli chodzi o organizację stanowiska pracy. Również względem pracowników zdalnych mają zastosowanie przepisy zaktualizowanego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Oznacza to obowiązek organizowania nowych stanowisk pracy zdalnej zgodnie z nowymi przepisami oraz obowiązek dostosowania do nowych przepisów stanowisk utworzonych przed 17 listopada 2023 r.
 • Zasady bhp przy czyszczeniu powierzchni i malowaniu natryskowym – sprawdź, co się zmieniło
  Dnia 10 stycznia 2024 r. weszło w życie nowe rozporządzenie ministra rozwoju i technologii z 12 września 2023 r. dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym, napylaniu oraz natryskiwaniu cieplnym. Wprowadzenie nowego aktu wynika z konieczności dostosowania jego przepisów do postępu technicznego w wymienionych procesach, jak również aktualizacji powołanych w jego treści aktów prawnych. Krytycy twierdzą, że akt ten „jedynie odwołuje się do innych przepisów we wszystkich kwestiach”. Czy ich zarzut jest uzasadniony?
 • Wykaz prac w szczególnych warunkach w świadectwie pracy nie jest obowiązkowy
  Zgodnie z najnowszą uchwałą Sądu Najwyższego, pracodawca nie jest już zobowiązany do uwzględniania w świadectwie pracy informacji dotyczących pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, która była wykonywana po wejściu w życie przepisów dotyczących emerytur pomostowych, tj. po 1 stycznia 2009 r. Jakie są praktyczne konsekwencje tego postanowienia?
 • Jak opracować plan prac usuwania wyrobów zawierających azbest zgodnie z przepisami
  Zgodnie z „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009–2032” do zakończenia 2032 roku planowane jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Prace związane z usuwaniem materiałów azbestowych powinny być powierzone specjalistycznym firmom posiadającym odpowiednie uprawnienia, wyposażenie oraz wykwalifikowany personel. Dlaczego tak istotne jest przestrzeganie właściwych procedur podczas usuwania azbestu? Jak należy się przygotować do bezpiecznego usuwania azbestu? Jakie elementy powinny być uwzględnione w planie prac związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest?
 • Połączenie wydajności i rozwoju pracowników – klucz do sukcesu organizacji
  W obecnej, dynamicznej rzeczywistości biznesowej przed firmami staje zadanie sprawnego kierowania zasobami ludzkimi, jednocześnie zwiększając produktywność i wspierając rozwój umiejętności pracowników. Połączenie sił w zakresie efektywności i rozwoju pracowników stanowi istotny składnik strategii, który decyduje o sukcesie organizacyjnym.
 • Wymagania bhp i ppoż. przy projektowaniu amoniakalnej instalacji chłodniczej
  Amoniak, jako wydajny i przyjazny dla środowiska czynnik, stanowi skuteczne rozwiązanie w zakresie instalacji chłodniczych. Niemniej jednak, mimo licznych zalet, amoniak jest związkiem chemicznym, który wymaga szczególnej uwagi ze względu na potencjalne zagrożenia. Niewłaściwe wykorzystanie amoniakalnych instalacji chłodniczych, bez przestrzegania podstawowych przepisów, może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, takich jak pożary, wybuchy, poparzenia chemiczne pracowników czy zatrucia. Z tego powodu zaleca się ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz zasad z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również przeciwpożarowych. W niniejszym artykule przyjrzymy się istotnym przepisom, które powinny być przestrzegane podczas użytkowania amoniakalnych instalacji chłodniczych.
 • Jak bezpiecznie przechowywać butle z gazami
  Butle zawierające tlen lub inne gazy są powszechnie wykorzystywane w wielu dziedzinach przemysłu. Prace związane z korzystaniem z butli gazowych niosą ze sobą ryzyko, wymagając szczególnej ostrożności. Jednak, nie tylko samo użytkowanie butli wymaga uwagi; także ich bezpieczne przechowywanie jest kwestią kluczową. W tym kontekście przypominamy o fundamentalnych zasadach bezpiecznego magazynowania butli z gazami. Te informacje pozwolą Ci zweryfikować, czy procedury przechowywania butli gazowych w Twojej firmie są zgodne z bezpiecznymi standardami.
 • Szkolenie dla stanowisk robotniczych dla osób kierujących pracownikami
  Czy osoba kierująca pracownikami na stanowiskach robotniczych, która sama również wykonuje te prace, w tym niebezpieczne, powinna przechodzić szkolenie okresowe dla stanowisk robotniczych?
 • Zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych lub szkieł dla nauczycieli
  Nauczyciele otrzymali bony na laptopy, na lekcji posługują się laptopami i tablicami interaktywnym. Pracują 18 godz. „przy tablicy”. W ciągu dnia pracują po 5, 4, 3 godziny dziennie. Zgodnie z regulacją prawną powinni pracować ponad połowę dobowego wymiaru czasu pracy przy monitorze ekranowym, aby spełniać jeden z warunków refundacji za szkła. Dyrektorzy szkół mają problem, czy to świadczenie powinno obejmować nauczycieli. I tak jak w przypadku bibliotekarza, który ma program i pracuje cały czas przy monitorze, tak w przypadku innych nauczycieli jest to sprawa sporna. Bardzo proszę o jednoznaczną odpowiedź.
 • Ile minut przerwy w pracy dla pracownicy w ciąży pracującej przy komputerze
  Jednym z przywilejów kobiety będącej w ciąży jest dodatkowa przerwa w pracy, w sytuacji gdy praca wykonywana jest na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy. Przerwa to 10 minut, po każdych 50 minutach spędzonych przed monitorem. Do tego dochodzi przerwa przewidziana dla każdego zatrudnionego przed monitorem ekranowym w wymiarze 5 minut po każdej godzinie pracy związanej z obsługą monitora ekranowego. Zatem która przerwa ma zastosowanie w przypadku pracownicy w ciąży pracującej przy komputerze? A może jedna i druga przerwa od pracy przy monitorze ekranowym wchodzi w grę?
 • Wymagania ppoż. dla warsztatu
  Jak określić wymagania przeciwpożarowe dla warsztatu przerobionego z mieszkania, w bloku mieszkalnym? Warsztat dopiero powstaje i będą tam prowadzone prace z użyciem substancji chemicznych. Jakie są zatem wymagania ppoż., abyśmy mogli dostosować pomieszczenie do obowiązujących norm i przepisów?
 • Czy dopuszczalne jest korzystanie z klawiatury w laptopie podczas pracy z monitorem stacjonarnym
  Pracownicy firmy pracują w systemie hybrydowym. Każdy pracownik posiada laptop. Na stanowiskach w biurach znajdują się monitory stacjonarne, do których pracownicy podłączają laptopy, aby wyświetlić obraz. W związku z nowelizacją przepisów – czy w przypadku pracy w biurze pracownik może korzystać z klawiatury w laptopie, czy powinien posiadać osobną klawiaturę? Czy istnieje jakakolwiek sytuacja, w której dopuszczalne jest korzystanie z klawiatury w laptopie podczas pracy z monitorem stacjonarnym, biorąc pod uwagę, że: zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem przepisów przez pojęcie stanowisko pracy należy rozumieć przestrzeń pracy wraz z wyposażeniem podstawowym, w tym monitorem ekranowym, klawiaturą, myszą itd.?
 • Czy można skierować pracownika na wcześniejsze badania okresowe
  W kwietniu pracownikowi kończą się badania. W związku z pogarszającym się wzrokiem pracodawca chce go skierować na kolejne badana okresowe we wcześniejszym terminie. Czy jest to zgodne z przepisami?

BHP w firmie - cały wykaz