Informator Ochrony Pracy - kwartalnik 2015/01

 • Życzenia noworoczne (2)
 • Uroczystość na Zamku Królewskim w Warszawie (3)
  Wręczenie nagród im. Haliny Krahelskiej oraz konkurs: Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej
 • Laureat nagrody (6)
  Laureat nagrody im. Haliny Krahelskiej - dr Tadeusz Sułkowski - Prezes ZG Stowarzyszenia Ochrony Pracy
 • Nowe przepisy (7)
 • Zasady uzyskiwania uprawnień audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego (8)
 • Wymagania techniczne i kwalifikacyjne przy obsłudze urządzeń wojskowych (9)
 • Podwyższenie dopuszczalnych poziomów hałasu (10)
 • Polska starzeje się (11)
 • Stosunek pracodawców do pracowników (12)
 • Ze skargą do (i na) PIP (13)
 • Wpływ wibracji na organizm (15)
 • Specjaliści prognozują (16)
 • Twoje pytanie - nasza odpowiedź (17)
  Wypadek czy nie wypadek?
 • MERITUM - nowy poradnik (18)
 • Słowniczek inspektora bhp: V-W (18)
 • Czas na dostosowanie do rzeczywistości! (23)