• Katarzyna Łażewska-Hrycko Głównym Inspektorem Pracy (3)
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
 • Dyżury prawne we współpracy z mediami (6)
  W styczniu 2021 r. pracownicy OIP w Warszawie z oddziałów w Płocku, Radomiu i Ostrołęce udzielali porad prawnych we współpracy z lokalnymi mediami.
 • Nie ma odwrotu. Bezpieczna praca zdalna w czasie zagrożenia COVID-19 (8)
 • Pod znakiem pandemii. Prawnicy inspekcji pracy odpowiadali na pytania czytelników „Dziennika Gazety Prawnej” (część 1) (12)
  Sprawy zgłaszane w trakcie dyżuru telefonicznego w redakcji dotyczyły przede wszystkim stosowania prawa pracy w sytuacjach spowodowanych epidemią COVID-19.
 • Kiedy pewność zatrudnienia? Limit umów na czas określony (15)
  Umowa o pracę na czas określony powinna być wyjątkiem od zasady zatrudnienia na czas nieokreślony, stosowanym wówczas, gdy istnieją obiektywne okoliczności uzasadniające zatrudnienie terminowe.
 • O kontrolach w czasie pandemii (18)
 • W poszukiwaniu algorytmu. Amortyzacja maszyn (część 2) (20)
  Ani unijne, ani polskie przepisy prawne nie formułują żadnych wymagań związanych z kwalifikowaniem takiego poziomu modernizacji, w wyniku której ze „starej” maszyny powstawałaby „nowa”, z wszelkimi konsekwencjami technicznymi i prawnymi. Czy można temu jakoś zaradzić?
 • Uwaga człowiek! Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin (25)
 • Liczne nieprawidłowości, mało wypadków. Stan bhp w zakładach kamieniarskich (30)
  Na 16 zakładów kamieniarskich, w których inspektorzy OIP w Rzeszowie przeprowadzili kontrole przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, nieprawidłowości ujawniono w każdym z nich.
 • Wspomnienia (32)
 • Niebezpieczna samoróbka. Gdy maszyny nie spełniają podstawowych wymagań bezpieczeństwa (34)
  Kontrola firmy realizującej inwestycje związane z budową domów została przeprowadzona w związku z ciężkim wypadkiem przy pracy, jakiemu uległ 54-letni pracownik zatrudniony na stanowisku pracownika tartaku – operatora traka taśmowego.

Czasopismo Inspektor Pracy - cały wykaz