Lekarz Medycyny Pracy 2020/03

 • Przegląd nowych aktów prawnych w zakresie medycyny pracy – kwiecień 2020 r.
  • Ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
  • Rozporządzenie ministra zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
  • Obwieszczenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 3 marca 2020 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
  • Epidemia koronawirusa: są już regulacje dotyczące medycyny pracy (3)
   W obliczu epidemii koronawirusa w pierwszym momencie medycyna pracy uległa zawieszeniu. Obecnie odpowiednie zmiany wprowadzono do specustawy. Zgodnie z nimi badanie wstępne lub kontrolne może w formie teleporady przeprowadzić inny lekarz.
 • Kiedy lekarza medycyny pracy można skierować do pracy przy zwalczaniu epidemii (3)
  Na terenie Polski wskutek dalszego rozwoju sytuacji epidemiologicznej ogłoszono stan epidemii. Pozwala to administracji rządowej centralnej i terenowej dysponować kadrą medyczną, oddelegowując ją do pracy przy zwalczaniu epidemii. Co to oznacza dla lekarzy medycyny pracy?
 • Ile mogą trwać badania z zakresu medycyny pracy (6)
  Lekarz medycyny pracy przeprowadza badania kontrolne u pracownika po dłuższym zwolnieniu lekarskim. Jednak pracownik nie ma zaświadczenia o zakończeniu leczenia. Ponadto twierdzi, że w ciągu tygodnia nie może przedstawić takiego zaświadczenia. Co zrobić w takim przypadku?
 • Czego jednostka medycyny pracy może oczekiwać od pracodawcy (7)
  Umowa pracodawcy z jednostką medycyny pracy określa szczegółowe warunki wykonywania badań wstępnych i okresowych pracowników, ale lekarz powinien też mieć zapewniony udział w komisji bhp. Co jeszcze powinno się w niej znaleźć?
 • Jakie są zasady udziału lekarza medycyny pracy w posiedzeniu komisji bhp (8)
  Lekarz medycyny pracy, z którym pracodawca zatrudniający powyżej 250 osób ma podpisaną umowę o opiekę z tego zakresu, raz na kwartał powinien brać udział w spotkaniach komisji bhp. Jakie jeszcze obowiązki wynikają z takiej roli?
 • Lekarz medycyny pracy może skierować nauczyciela na badania psychiatryczne (9)
  Jedynie lekarz medycyny pracy może zlecić badania specjalistyczne nauczycielowi, u którego dyrektor zauważy znamiona schorzeń psychicznych. Czy dyrektor może w skierowaniu wskazać na niepokojące zachowanie pracownika i w ten sposób zasugerować lekarzowi wykonanie dodatkowych badań?
 • Zalecenie pracy lekkiej i przeciwwskazanie do pracy ciężkiej – co oznacza w orzeczeniu lekarskim (10)
  Zdarza się, że lekarz przeprowadzający profilaktyczne badanie lekarskie wydaje orzeczenie o braku przeciwwskazań do pracy, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że pracownik powinien wykonywać pracę lekką lub są u niego przeciwwskazania do ciężkiej pracy fizycznej. Jakie znaczenie ma taka adnotacja w orzeczeniu lekarskim? Czy lekarz powinien ją objaśnić?
 • Czy lekarz medycyny pracy stwierdza konieczność zakupu okularów (11)
  Do lekarza medycyny pracy na badania okresowe trafił pracownik, który wykonuje pracę przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie. Czy lekarz medycyny pracy ma obowiązek potwierdzić konieczność zakupu okularów potrzebnych pracownikowi do wykonywania obowiązków?
 • Czy sąd uznał zespół cieśni nadgarstka u kucharki za chorobę zawodową (12)
  Kobieta zatrudniona na stanowisku kucharki w jednostce oświaty zachorowała na zespół cieśni nadgarstka. Jej zdaniem mogła to być choroba wynikająca z charakteru pracy. Czy zasadne jest stwierdzenie tego rodzaju choroby zawodowej u pracownicy?
 • Zawał pracownika pracującego w domu – jak go zakwalifikować (15)
  Pracownik podczas pracy w domu doznał zawału serca. Reanimowało go pogotowie ratunkowe, które następnie przewiozło go do szpitala. Pacjent następnego dnia zmarł, nie odzyskując przytomności. Czy jest to wypadek przy pracy?
 • W jaki sposób lekarz medycyny pracy powinien podpisać się na zaświadczeniu (16)
  Przychodnie medycyny pracy działające w różnych miastach w ramach sieci placówek mają pieczęć „poradnia medycyny pracy”. Lekarze wystawiający takie zaświadczenie również nie mają w pieczęci informacji, że są lekarzami medycyny pracy. W jaki sposób powinni się podpisywać, aby nie było wątpliwości w zakładach pracy, czy takie zaświadczenie jest ważne?

Lekarz Medycyny Pracy - cały wykaz