• Poradnia medycyny pracy
  • Co lub kto może zakłócić badanie psychotechniczne (1)
   Wiele osób zastanawia się, czy w pewnych nietypowych sytuacjach, np. zakłócenia badania, należy je przerwać czy kontynuować. Czasami zdarza się, że badanie może być zakłócone przez inne osoby, problemy techniczne lub z winy samego psychologa. Sprawdź, jak postąpić w takiej sytuacji.
  • Orzekanie o zdolności do pracy osoby chorej na padaczkę – ciekawy przypadek orzeczniczy (5)
   Padaczka jest dość często występującą chorobą, mogącą stanowić przeciwwskazanie do wykonywania niektórych prac. Poznaj zasady orzekania o zdolności do pracy u osób z tym schorzeniem na przykładzie skomplikowanego przypadku orzeczniczego.
  • Badanie psychotechniczne egzaminatora nauki jazdy (8)
   Egzaminator nauki jazdy jest to wyjątkowy zawód, ponieważ oprócz posiadania wysokich umiejętności i sprawności kierowania pojazdem powinien cechować się szczególnymi cechami osobowości – mieć nieposzlakowaną opinię, być osobą uczciwą i potrafić sprawiedliwie oceniać.
 • Komentarze prawne
  • Badania profilaktyczne poza kolejnością – inicjatywa zatrudnionego i zatrudniającego (10)
   Co jakiś czas wraca jak bumerang problem możliwości lub jej braku kierowania pracowników na badania profilaktyczne wcześniej niż wynikałoby to z terminu wskazanego przez lekarza przeprowadzającego badanie w treści orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy. Pojawiają się pytania zarówno lekarzy medycyny pracy, jak i pracodawców, o bezpośrednią podstawę prawną takich działań. Bezpośredniego przepisu nie ma, co nie oznacza, że przedterminowe skierowanie na badania profilaktyczne należy oceniać w charakterze działania bezprawnego.
  • Które jednostki są uprawnione do wykonywania badań kierowców, którzy utracili prawo jazdy (14)
   W odniesieniu do badań o przywrócenie uprawnień nowe przepisy dla kierowców znoszą rejonizację. Czy obecnie takie badania mogą wykonywać także inne przychodnie, a nie tylko wojewódzkie ośrodki medycyny pracy? Które placówki są uprawnione do wykonania badań kierowcy, który stracił prawo jazdy ze względu na przekroczenie liczby punktów karnych?
 • Formularze
  • Instrukcja, jak wypełniać zaświadczenie dla strażaka i kandydata na strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej (15)
   Okresowe badania lekarskie strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej to obowiązkowe badania medyczne, których celem jest zapewnienie, że strażak ratownik jest zdrowy oraz sprawny fizycznie oraz nie stanowi zagrożenia dla siebie i innych podczas wykonywania swojej pracy. Badania są ważnym elementem dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie strażaków ratowników oraz zapewniają, że te osoby są w stanie skutecznie wykonywać swoje obowiązki w każdej sytuacji. Sprawdź, jak wypełniać zaświadczenie dla strażaka OSP/kandydata na strażaka OSP.
 • Kalendarium zmian
  • Najnowsze zmiany prawne (16)

Lekarz Medycyny Pracy - cały wykaz