• Aktualności
  • Projekty zmian aktów prawnych
  • Prawo do odprawy z tytułu tzw. zwolnień grupowych w razie zakwestionowania przez pracownika rozwiązania umowy o pracę
  • Porównywanie pracowników na stanowiskach kierowniczych
  • Brak właściwych wyników pracy uzasadnia wypowiedzenie
  • Likwidacja stanowiska pracy i rozdzielenie zadań pomiędzy pracowników
  • Opieka nad dziećmi zaliczona do okresów składkowych do emerytury
 • Artykuły
  • Projekt nowelizacji Kodeksu pracy dotyczący umów terminowych
  • Ewolucja prawa UE w zakresie równego traktowania kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu
  • O powszechnym rozumieniu okresów wypowiedzenia i sposobach ich obliczania - krytycznie. Część I
  • Urlop wypoczynkowy w okresie niezdolności pracownika do pracy
  • Wniosek o wydanie przez ZUS interpretacji przepisów dotyczących zdarzenia już zaistniałego lub zdarzenia przyszłego
  • Nieudzielanie urlopu szkoleniowego pracownikowi-aplikantowi
  • Renta na przyszłość z tytułu wypadku przy pracy
  • Prawo do nagrody
  • Znaczenie stanu nietrzeźwości w sporach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
  • Zwolnienia grupowe

Komentarze obsługiwane przez CComment