Monitor Prawa Pracy 2020/10

 • Aktualności
  • Nadużycie prawa do odszkodowania z tytułu powstrzymania się od podejmowania działalności konkurencyjnej
  • Zmiany w prawie
  • Projekty ustaw
  • Potrącenia z wynagrodzenia za pracę za zgodą pracownika
 • Artykuły
  • Zmiany w zakresie delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług od 30.7.2020 r.
  • Prawo do urlopu wypoczynkowego w świetle acquis communautaire
  • Przetwarzanie zdjęcia pracownika przez pracodawcę
  • Zwyczaj w zakładzie pracy jako źródło premii pracowniczej
  • Zobowiązywanie pracownika do informowania pracodawcy o zamiarze wykonywania dodatkowego zatrudnienia
  • Kryteria ustalania faktycznego pracodawcy w prawie europejskim na gruncie wyroku TSUE w sprawie C-610/18
  • Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, warunek potestatywny, prawo odstąpienia
  • Dyżur medyczny a dyżur pod telefonem, wynagrodzenie za czas pozostawania w gotowości do pracy
  • Karta kierowcy

Monitor Prawa Pracy - cały wykaz