• Aktualności
  • Obowiązek nauczania w języku urzędowym
  • Wstrzymanie biegu przedawnienia karalności czynów z powodu pandemii Covid-19
  • Termin na wniesienie wniosku o wznowienie postępowania podatkowego po wyroku TSUE
  • Problem z umieszczaniem przez sądy kilku pism w jednej kopercie
  • Odszkodowanie dla byłych współwłaścicieli nieruchomości
  • Ocena istnienia interesu prawnego do bycia stroną postępowania sądowo administracyjnego
  • Konsekwencje stwierdzenia abuzywności postanowień umowy
  • Prawo pobytu „innego członka rodziny”
 • Artykuły
  • Posiedzenia zdalne w trybie art. 15zzs KoronawirusU w kontekście prawa do rzetelnego procesu
  • Krąg podmiotów legitymowanych materialnie do indemnizacji krzywdy za naruszenie więzi rodzinnych
  • Zastępcze wykonanie zobowiązania na podstawie upoważnienia sądu
  • Compliance oficer – funkcja, która zyskuje na znaczeniu
  • Zaskarżanie postanowień w postępowaniu egzekucyjnym
  • Oznaczanie początku i końca terminów w orzecznictwie Sądu Najwyższego

Monitor Prawniczy - cały wykaz