Promotor BHP 2019/09

W najnowszym numerze „Promotora BHP” tematem przewodnim jest bezpieczna praca w energetyce. We wrześniowym wydaniu można m.in. przeczytać o: pracy w pobliżu czynnej linii elektroenergetycznej, klasyfikacji towarów niebezpiecznych, ADR jako elemencie bezpieczeństwa chemicznego, inwestycji w pierwszą pomoc, ocenie ryzyka zawodowego na stanowisku agenta ubezpieczeniowego, porażeniu prądem w hucie szkła, odzieży roboczej z materiałami odblaskowymi.

 • Temat numeru
  • Bezpieczna praca w energetyce (8)
   Przedstawiamy kilka zagadnień związanych z pracami elektromechanika urządzeń chłodniczych. W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa na tym stanowisku należy przeprowadzić dokładną ocenę ryzyka oraz podjąć odpowiednie kroki eliminujące lub zmniejszające dane zagrożenie.
  • MASCOT® ACCELERATE stanowi kompletną linię odzieży dla mężczyzn, kobiet i dzieci (15)
   MASCOT® ACCELERATE to bardzo obszerna kolekcja, obejmująca ponad 70 produktów w 6 różnych połączeniach kolorystycznych. Jest przeznaczona dla osób zatrudnionych w sektorach rzemiosła, logistyki, przemysłu i produkcji. Dodatkowo część ubiorów nadaje się do prania przemysłowego.
  • Praca w pobliżu czynnej linii elektroenergetycznej (16)
   W czasie prac przy odwodnieniu zbiornika retencyjnego z użyciem igłofiltrów mężczyzna został porażony prądem. Zmarł na miejscu. Kierownik robót nie zgłosił kierownikowi budowy, że prace są wykonywane w pobliżu linii elektroenergetycznej.
 • Ocena ryzyka
  • Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku agenta/konsultanta ubezpieczeniowego (24)
   Agent ubezpieczeniowy w świetle prawa jest osobą fizyczną, upoważnioną przez towarzystwo ubezpieczeniowe do zawierania umów z klientami na jego rzecz. Jakie ryzyko i potencjalne zagrożenia niesie ze sobą praca na tym stanowisku?
 • Bezpieczeństwo pracy
  • Towary niebezpieczne. Klasyfikacja i zagrożenia (30)
   Procedura klasyfikacji towarów niebezpiecznych powinna zostać przeprowadzona zgodnie z Podręcznikiem badań i kryteriów. W jej trakcie kluczową rolę odgrywa charakterystyka fizyczna, chemiczna oraz biologiczna.
  • Doskonalenie systemów zarządzania BHP z uwzględnieniem wymagań normy PN-ISO 45001:2018. Część II (40)
   System zarządzania BHP jest częścią ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. W kolejnej części cyklu o normie PN-ISO 45001:20018-06 wyjaśniamy zagadnienia zawarte w punktach 1-4 tej normy.
  • ADR jako element bezpieczeństwa chemicznego (46)
   Bezpieczeństwo chemiczne w każdym państwie stanowi istotny element działalności ogólnogospodarczej. Jednym z podsystemów regionalnego (europejskiego) systemu bezpieczeństwa chemicznego jest Umowa Europejska ADR.
 • Środki ochrony indywidualnej
  • Odzież robocza z materiałami odblaskowymi. Widoczność i bezpieczeństwo (56)
   Wyposażenie pracownika w odpowiedni zestaw odzieży roboczej oraz użycie materiałów odblaskowych jest niezwykle ważne. Jak dobrać zatem właściwy materiał odblaskowy do odzieży – roboczej, zawodowej, ostrzegawczej?
 • Analiza wypadku
  • Porażenie prądem w hucie szkła (60)
   Porażenie prądem elektrycznym w najbardziej niebezpiecznych przypadkach może skończyć się śmiercią. W artykule został omówiony ciężki wypadek, któremu uległ 38-letni pracownik huty szkła. W wyniku zatrzymania krążenia i niedotlenienia doznał on uszkodzenia mózgu.
 • Pierwsza pomoc
  • Inwestycja w pierwszą pomoc (64)
   Inwestowanie w obszary związane z pierwszą pomocą jest w pełni uzasadnione i nie powinno być spychane na dalszy plan. Jak się okazuje, działania z zakresu pierwszej pomocy można także wykorzystywać do promocji, marketingu oraz budowania pozytywnego wizerunku firmy.
 • Wydarzenia
  • Nieme kino w branży BHP (70)
   Seria niemych filmów z lubiącym zabawę ekspertem BHP – Napo – łączy w sobie zabawne podejście do tematu z ważnym przekazem, jakim jest promowanie bezpiecznych i zdrowych praktyk w europejskich miejscach pracy.
  • III Ogólnopolskie Forum Służby BHP (71)
   Zapraszamy na III Ogólnopolskie Forum Służby BHP „Bezpieczeństwo pracownika przyszłości”, które odbędzie się 26-27 września 2019 roku w Warszawie. Wezmą w nim udział m.in. członkowie europejskiej organizacji ENSHPO.
  • 47 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy (72)
   Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z innymi ministerstwami, Naczelną Organizacją Techniczną, urzędami kontroli warunków pracy, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz partnerami społecznymi zaprasza na 47. edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.
 • Flesz
  • Nowy sezon Konferencji Technicznych Axon Media już od września! (74)
   Czas na kolejne wydarzenia dla branży produkcyjnej i przemysłowej. Jesienny cykl konferencji otwiera „Automatyzacja w zakładach produkcyjnych”, która odbędzie się 18 września w Olsztynie.

PromotorBHP - cały wykaz