Tematem przewodnim pierwszego wydania „Promotora BHP” jest bezpieczna praca w laboratorium. W nowym numerze można również przeczytać o: bezpieczeństwie rusztowań budowlanych, ergonomii na stanowisku drwala-pilarza, wybuchu w silosie na trociny, zmianie przepisów dotyczących importu żywności pochodzenia niezwierzęcego, pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (lista kontrolna). Ponadto numer został wzbogacony o wydanie katalogowe.

 • Temat numeru
  • Bezpieczne laboratorium. Klasyfikacja zagrożeń laboratoryjnych (8)
   Praca i badania laboratoryjne są związane z działaniami o podwyższonym stopniu ryzyka. Ich zrozumienie i oszacowanie pozwala na przyjęcie odpowiednich procedur badawczych, zgodnych z kryteriami określonymi w prawodawstwie europejskim i założeniach normatywnych.
 • Bezpieczeństwo pracy
  • Bezpieczeństwo rusztowań budowlanych (12)
   Prace na rusztowaniach należą do prac szczególnie niebezpiecznych. Pracodawca zlecający wykonanie prac z wykorzystaniem rusztowań powinien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – plan BIOZ, w którym należy uwzględnić wymagania stawiane pracom na wysokości.
 • Artykuł promocyjny
  • Maska i filtry różnych producentów. Czy to bezpieczne połączenie? (20)
 • Lista kontrolna
  • Pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Lista kontrolna (22)
   Pomieszczenia higieniczno-sanitarne powinny spełniać szereg wymagań dotyczących rodzaju i wielkości. Ich wyposażenie powinno być utrzymywane w stanie zapewniającym pracownikom bezpieczne i higieniczne korzystanie z nich. W artykule przedstawiamy listę kontrolną dla tego typu wnętrz.
 • Ergonomia
  • Ergonomia na stanowisku drwal-pilarz (28)
   Głównym zadaniem drwala zatrudnionego w gospodarce leśnej jest pozyskiwanie drewna. Jego podstawowym narzędziem jest pilarka spalinowa z piłą łańcuchową do drewna. Charakteryzujemy pracę na tym stanowisku.
 • Analiza wypadku
  • Wybuch w silosie na trociny (32)
   Dwa lata temu na terenie kotłowni doszło do poważnego wypadku. 23-letni pracownik doznał śmiertelnych poparzeń. Jedną z przyczyn wypadku było otwarcie włazu bocznego silosu zamiast przepychania trocin przez małe okienko rewizyjne włazu.
 • Aspekty pracy biegłego sądowego
  • Stosowanie rękawic ochronnych w obrębie wirujących części (38)
   Podstawowym obowiązkiem pracownika jest przestrzeganie przepisów i zasad BHP. W omawianym przez autora zdarzeniu wypadkowym z 2010 roku ze strony spawacza tego zabrakło. Zatrudniony był w pełni świadomy zagrożenia, mimo tego doszło do groźnego wypadku.
 • Prawo
  • Zmiana przepisów dotyczących importu żywności pochodzenia niezwierzęcego (46)
   Od 14 grudnia 2019 roku na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 obowiązuje system TRACES NEW TECHNOLOGY − TRACES-NT dedykowany importerom żywności pochodzenia niezwierzęcego z państw trzecich.
  • Najnowsze zmiany w Kodeksie pracy (49)
   Na początku września 2019 roku weszło w życie wiele istotnych zmian w Kodeksie pracy, dotyczących między innymi mobbingu oraz ściśle z nim powiązanego, szeroko pojętego, równego traktowania. Z założenia wrześniowe zmiany mają ułatwić realizację uprawnień pracowniczych.
 • Wydarzenia
  • Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy. Wyniki 47 edycji (52)
   12 grudnia 2019 roku odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień laureatom 47. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. Organizatorem Konkursu było Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
  • Rada Stowarzyszenia w Katowicach (55)
   6 grudnia 2019 roku w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się Rada Stowarzyszenia, która została przygotowana przez Zarząd Główny OSPSBHP wspólnie z Oddziałem w Katowicach.
  • Radomski Behapowiec Roku (56)
   W 2020 roku oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Radomiu organizuje konkurs na tytuł „Radomskiego Behapowca Roku”. Celem konkursu jest przede wszystkim promowanie najbardziej zaangażowanych przedstawicieli służby BHP.
  • Nieszablonowe szkolenie okresowe dla służby BHP (56)
   Radomski oddział OSPSBHP zaprasza na „mocno praktyczne” szkolenie okresowe, przygotowane w formie aktywizujących zajęć oraz samokształcenia kierowanego dla służby BHP.
  • Konferencje Techniczne 2020 coraz bliżej! (57)
   Czas na nowy sezon Konferencji Technicznych Axon Media Group. Pierwsze wydarzenia odbędą się już w lutym. Jakiej tematyki będą dotyczyć? Gdzie spotkają się uczestnicy?
  • BHP przy eksploatacji urządzeń energetycznych (57)
   4-6 grudnia 2019 r. w Zakopanem odbyły się warsztaty szkoleniowe „Bezpieczeństwo i higiena pracy przy eksploatacji urządzeń energetycznych”, które zorganizowała firma Biuro „SYSTEM”.
 • Kalendarium
  • Kalendarium wydarzeń w 2020 r. (58)
 • Prezentacje produktów
  • Prezentacje 2020 (59)
  • Ochrony oczu (64)
  • Ochrony dróg oddechowych (65)
  • Ochrony kończyn górnych (68)
  • Ochrony kończyn dolnych (76)
  • Odzież ochronna i robocza (89)
  • Ochrony przed upadkiem z wysokości (94)
  • Ratownictwo i pierwsza pomoc (99)
  • Pomiary i detekcja (99)
  • Narzędzia bezpieczne i inne (100)
  • Szkolenia, certyfikacja, usługi (102)
  • Ochrony zbiorowe (102)

PromotorBHP - cały wykaz