Głównym tematem wakacyjnego wydania „Promotora BHP” są działania branży logistycznej w dobie koronawirusa. Dodatkowo w najnowszym numerze przeczytasz o: wentylacji pomieszczeń w czasie pandemii, zbiorowym zatruciu w laboratorium, najnowszych zmianach prawnych, wpływie COVID-19 na działania firmy Amazon i MPK Pure Home. W wydaniu lipcowo-sierpniowym zapoznasz się również z oceną ryzyka zawodowego podczas pandemii.

 • Artykuł promocyjny
  • IT w służbie BHP – same korzyści (7)
   Zachowanie wysokich standardów bezpieczeństwa to istotny element strategii współczesnych firm. Organizacja produkcji jest jednak coraz bardziej złożona, a to komplikuje procedury, zmuszając do rozbudowywania systemów kontroli i dokumentacji. Odpowiedzią na rosnące potrzeby jest automatyzacja i cyfryzacja procesów związanych z BHP. Omówmy to na przykładzie Platformy Zarządzania Bezpieczeństwem (Work Safety Management System), wdrażanej przez specjalistów z firmy ftts.
 • Temat numeru
  • Wyzwania ergonomii koronawirusowej w logistyce (8)
   W czasie pandemii i nie tylko w każdej pracy powinno się postępować zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, świadomością ergonomiczną i przestrzegać obowiązujących przepisów. W artykule opisujemy działania logistyczne w dobie koronawirusa.
  • Logistyka w transporcie węgla (14)
   Procesy zachodzące w czasie załadunku węgla wymagają ogromnej koncentracji pracowników, organizacji stanowisk i przepływu informacji między poszczególnymi etapami. Jak zatem wszystko skoordynować, by zapewnić pracownikom bezpieczne oraz higieniczne warunki pracy?
 • Ocena ryzyka
  • Ocena ryzyka zawodowego podczas pandemii (20)
   Ocena ryzyka zawodowego jest jednym z najważniejszych narzędzi do analizy stanowiska pracy, aby zapewnić pracownikom bezpieczne warunki pracy. W artykule omawiamy ocenę ryzyka zawodowego podczas pandemii SARS-CoV-2.
 • Bezpieczeństwo pracy
  • Wentylacja pomieszczeń w dobie koronawirusa (26)
   W artykule przedstawiamy zalecenia dot. działań mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z przenoszeniem się wirusa SARS-CoV-2 za pośrednictwem systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych wewnątrz budynków użyteczności publicznej oraz wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.
  • Bezpieczni mimo pandemii. Pracownicy terenowy (31)
   W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Ministerstwo Rozwoju – we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym – przygotowało zalecenia dla przedsiębiorców z branży transportowej i logistycznej. Czy pracownicy terenowi mogą czuć się bezpiecznie?
  • Bezpieczni mimo pandemii. Pracownicy biurowi (34)
   Coraz więcej pracowników wraca do biur po długim okresie pracy zdalnej. W jaki sposób pracodawca może zapewnić im bezpieczne i higieniczne warunki pracy? A może powinien zatrzymać część pracowników w domach, gdzie są mniej narażeni na zarażenie?
 • Analiza wypadku
  • Zbiorowe zatrucie w laboratorium (36)
   W ubiegłym roku dwie pracownice laboratorium zatruły się formaldehydem. Z ustaleń inspektora Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że przyczyną tego wypadku było przedwczesne otwarcie sterylizatora. Poszkodowane doznały lekkich obrażeń.
 • Dobre praktyki
  • SARS-CoV-2 a branża logistyczna. Wywiad z przedstawicielem firmy Amazon (42)
   Jak pandemia wpłynęła na funkcjonowanie firmy Amazon? O wpływie koronawirusa na działania firmy i dbaniu o bezpieczeństwo pracowników opowiada Waldemar Górak, regionalny menedżer ds. BHP w Amazonie, w rozmowie z Małgorzatą Wołoch-Lach.
  • Bezpieczeństwo pracowników sektora usług komunalnych w czasie pandemii (46)
   Jak zwiększyć bezpieczeństwo pracowników w czasie pandemii? O zmianach w sektorze usług komunalnych w dobie koronawirusa opowiada Gracjan Sasim, Prezes Zarządu MPK Pure Home, w rozmowie z Małgorzatą Wołoch-Lach.
 • Praktyczne narzędzia
  • Systemy informacji przestrzennej w służbie BHP (50)
   Geoinformacje służą do pozyskiwania, przechowywania, analizowania i udostępniania informacji posiadającej odniesienie przestrzenne do powierzchni Ziemi. BHP wykorzystuje tego typu dane, np. rejestrując wypadki w drodze do pracy lub sprawdzając stan konstrukcji nośnych budynków.
 • Prawo
  • Zmiany regulacji prawnych dotyczących BHP w dobie koronawirusa (54)
   Obowiązkiem każdego pracodawcy jest dbanie o dobro i bezpieczeństwo swoich pracowników. Czas pandemii nie zwalnia go z tego obowiązku, a wręcz przeciwnie. W artykule przybliżamy najważniejsze zmiany prawne dotyczące BHP w dobie rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2.
 • Wydarzenia
  • Służba BHP staje do walki z hejtem! (57)
   Oddziały Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP (OSPSBHP) od kilku tygodni toczą zaciętą walkę z problemem hejtu, który w czasie epidemii koronawirusa rośnie w siłę i dotyka kolejnych grup zawodowych – medyków, nauczycieli, górników, a także ich rodziny.
  • Magister z BHP? Czemu NIE! (58)
   Od października 2020 roku Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu uruchamia studia magisterskie BHP.

PromotorBHP - cały wykaz