Głównym tematem wrześniowego wydania „Promotora BHP” jest bezpieczeństwo w branży spożywczej. W najnowszym numerze pojawiły się również artykuły dotyczące: bezpiecznej obróbki metali, działań pracodawcy w zakresie bhp przy pracach szczególnie niebezpiecznych, wypadków przy pracy zdalnej, kultury bezpieczeństwa w NEO Hospital. Wrześniowe wydanie zostało także wzbogacone o dodatek „Bezpieczna praca w energetyce”.

 • Temat numeru: Mikrobiologiczne zagrożenia w produkcji żywności i gastronomii (8)
  Prewencja zagrożeń biologicznych w miejscu pracy stanowi nowe i dynamicznie rozwijające się zjawisko stanowiące wyzwanie dla służb BHP i higieny przemysłowej. Z jakimi zagrożeniami muszą zmierzyć się osoby pracujące przy produkcji żywności i w gastronomii?
 • Branża spożywcza a koronawirus (14)
  Czy wirus SARS-CoV-2 może być obecny w żywności? O zaostrzeniach zasad higieny w branży spożywczej opowiada lek. med. Grzegorz Hudzik (Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny) w rozmowie z Małgorzatą Wołoch-Lach.
 • Zagrożenia przy pracy w zakładach przetwórstwa mięsa (17)
  Przetwórstwo mięsa uważane jest za branżę szczególnie niebezpieczną ze względu na liczne zagrożenia wypadkowe. Ich identyfikacja stanowi ważny element oceny ryzyka zawodowego, będącej obowiązkiem każdego pracodawcy.
 • Bezpieczeństwo pracy
  • Bezpieczna obróbka metali (18)
   Obróbka metali jest zestawieniem wszelkich procesów związanych ze zmianą kształtu, właściwości fizycznych i chemicznych oraz wymiarów różnych metali. Na jakie zagrożenia jest narażony pracownik przy tego typu pracy i o jakich środkach ochrony indywidualnej powinien pamiętać?
  • Działania pracodawcy w zakresie BHP przy pracach szczególnie niebezpiecznych (24)
   Prace prowadzone powyżej 1 m są już uznawane za prace na wysokości. Podlegają one konkretnym zasadom organizacji. O czym zatem powinien pamiętać pracodawca, by stworzyć bezpieczne warunki przy pracach szczególnie niebezpiecznych?
  • Amerykanie badają w Mikołowie (28)
   Kopalnia Doświadczalna „Barbara” była pierwszą w Polsce kopalnią prowadzącą badania na rzecz bezpieczeństwa pracy w górnictwa. Dzisiaj jest integralną częścią Głównego Instytutu Górnictwa. Przybliżamy najważniejsze prace badawcze prowadzone na jej terenie.
  • Jak nie wirus, to słońce (32)
   Zbyt wysokie dawki promieniowania UV mają negatywny wpływ na człowieka. Mogą przyczynić się do powstawania zmian nowotworowych. O czym zatem powinien pamiętać pracodawca, by uchronić swoich pracowników przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych?
 • Dobre praktyki
  • Kultura bezpieczeństwa w NEO Hospital (34)
   Bezpieczeństwo pracy jest jednym z najistotniejszych elementów prowadzonej przez NEO Hospital polityki personalnej. O przygotowaniu pracowników pod kątem BHP w szpitalu na Klinach opowiada Joanna Szyman, prezes zarządu NEO Hospital, w rozmowie z Małgorzatą Wołoch-Lach.
 • Prawo
  • Wypadki przy pracy zdalnej (40)
   W czasie pandemii praca zdalna stała się dla wielu pracowników codzienną formą pracy. Oprócz wielu korzyści niesie ona za sobą liczne zagrożenia, z którymi muszą zmierzyć się pracodawcy. A co, jeśli pracownik ulegnie wypadkowi podczas pracy w trybie home office?
 • Dodatek specjalny – Bezpieczna praca w energetyce
  • Lockout/Tagout – krok po kroku (44)
   W artykule zostały omówione zasady funkcjonowania systemu Lockout/Tagout oraz bezpieczeństwa LoTo. Obejmuje to kilka podstawowych definicji, odpowiednie przepisy BHP i zasoby informacyjne, a także kroki, które należy podjąć podczas wykonywania blokady.
  • Bezpieczeństwo branży energetycznej w czasie pandemii. Wybrane problemy (48)
   W Polsce wszystkie przedsiębiorstwa związane z energetyką – z uwagi na ich znaczną odpowiedzialność społeczną – jako jedne z pierwszych podjęły odpowiednie działania w walce z COVID-19. W artykule przybliżamy działania Polskiej Grupy Energetycznej w czasie pandemii.
  • Śmiertelny wypadek podczas przyłączania instalacji fotowoltaicznej (52)
   W czerwcu 2020 r. podczas przyłączania instalacji fotowoltaicznej zginął 30-letni elektromonter. Do wypadku doszło w okolicach Olsztyna. Z ustaleń inspektora PIP wynika, że główną przyczyną było samowolne otwarcie przez poszkodowanego drzwi rozdzielnicy, w której znajdowały się elementy pod napięciem.
 • Wydarzenia
  • Kampania społeczna 2020 (56)
   Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w br. ogłosił kampanię społeczną pn. „Aktywni w pracy” poświęconą promowaniu aktywności fizycznej osób pracujących.
  • Wrzesień pełen „bezpiecznej” wiedzy dla specjalistów utrzymania ruchu (58)
   Tegoroczna jesień to inspirujący i wymagający okres dla branży produkcyjnej. Mimo trudnych czasów za nami są już Konferencje Techniczne w Gdyni, Krakowie, Białymstoku i Poznaniu. Czas na kolejne wydarzenia i zupełnie nowe lokalizacje. Gdzie tym razem odbędą się wydarzenia Axon Media?

PromotorBHP - cały wykaz