• Aktualności
  • Młodzi Polacy gotowi do przeprowadzki w celu znalezienia interesującej pracy (5)
  • Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek wydawane przez ZUS po nowemu (5)
  • Termin na składanie wniosków o umorzenie składek (6)
  • Umorzenie zaległości z tytułu składek ZUS a zadłużenie (6)
  • Dokumenty składane razem z wnioskiem o umorzenie składek (6)
 • Kalejdoskop Kadrowego
  • Badania pracowników po zwolnieniu lekarskim (7)
  • Ekwiwalent za pierwszy urlop wypoczynkowy (7)
  • Przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu (8)
 • Wskaźniki
  • Wskaźniki (9)
 • O tym się mówi
  • Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców (11)
   Przedsiębiorca dokonujący przewozu drogowego własnym środkiem transportu będzie podlegał takim samym przepisom dotyczącym czasu pracy jak kierowcy zatrudnieni na etacie. Oznacza to, że jego wymiar czasu pracy będzie wynosił średnio 48 lub 60 godzin tygodniowo.
 • Temat miesiąca - Systemy wynagradzania i czasu pracy
  • Wynagrodzenie pracowników; 8 problemów z praktyki (12)
   Pracodawca ma praktycznie pełną swobodę w ustalaniu wysokości wynagrodzenia. Musi jednak pamiętać o pewnych zasadach określonych m.in. w Kodeksie pracy. Jedną z najważniejszych jest zakaz dyskryminacji płacowej.
 • Prawo pracy
  • Na jakich zasadach pracodawca może korzystać z rzeczy pracownika (14)
  • Jakie wydatki na dofinansowanie kształcenia nauczycieli są zwolnione z podatku (16)
  • Jakie obowiązki ma pracodawca zatrudniający kierowcę (18)
  • Jak zaplanować pracę w maju 2013 r., aby nie naruszyć przepisów o czasie pracy (21)
   Pracodawcy ustalając harmonogramy na maj powinni pamiętać, że wymiar czasu pracy dla wszystkich pracowników jest taki sam. Od 8 października 2012 r. zmieniły się bowiem zasady jego obliczania. Obecnie wymiar czasu pracy obniża również święta, które przypada w dniu wolnym z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy.
 • Ubezpieczenia społeczne
  • Choroba pracownika za granicą - jak uzyskać zasiłek (24)
  • Kiedy zleceniobiorcy przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego (25)
   Przystąpienie zleceniobiorcy do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego uprawnia go do zasiłku opiekuńczego. Zasiłek ten będzie przysługiwał od pierwszego dnia sprawowania opieki bez względu na to, jak długo zleceniobiorca podlega temu ubezpieczeniui.
 • Wynagrodzenia
  • Obliczanie wynagrodzenia urlopowego w miesiącu otrzymania podwyżki (27)
  • W jaki sposób prawidłowo wypłacić wynagrodzenie (29)
  • Kiedy warto wprowadzić prowizyjny system wynagradzania (31)
 • Z wokandy
  • Kiedy zdarzenie przed rozpoczęciem pracy może być uznane za wypadek (33)
   Wypadkiem przy pracy jest zdarzenie, które wystąpiło na terenie zakładu pracy jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania pracy przez pracownika.
  • Teleporadnia INFOREX.PL - Eksperci radzą (34)
 • Listy
  • Składki i podatek od wartości posiłków dla pracowników (36)
  • Ustalenie podstawy wymiaru składek osoby na urlopie wychowawczym (37)
  • Zmiana wysokości otrzymywanej emerytury (38)
  • Umowa-zlecenie z nauczycielem (39)
  • Czy za czas powierzenia pracownikowi pracy w innym miejscu należą się diety z tytułu podróży służbowej (39)
  • Jak poprawnie wystawić odpis świadectwa pracy (40)
  • Praca w systemie równoważnym pracownika z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (41)
  • W jaki sposób udostępniać przepisy o równym traktowaniu w zatrudnieniu? (41)