• Urlopy wypoczynkowe - 27 najtrudniejszych problemów w praktyce
  • Urlopy wypoczynkowe - 27 najtrudniejszych problemów w praktyce (4)
  • Jak ustalić urlop wypoczynkowy pracownikowi podejmującemu pracę w miesiącu, w którym pierwsze 2 dni były wolne (4)
  • Czy nauką za granicą wliczać do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego (7)
  • Czy pracownik, który porzucił pracę, nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego (10)
  • Kiedy pracownicy niepełnosprawni nabywają prawo do urlopu wypoczynkowego (12)
  • Za jaki okres pracownikowi przywróconemu do pracy przez sąd przysługuje urlop wypoczynkowy (15)
  • Czy działaczowi związkowemu przysługuje urlop wypoczynkowy za czas urlopu bezpłatnego udzielonego w związku z pełnieniem funkcji związkowej (17)
  • Jak obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego przy pracy na część etatu i przy obniżonej normie czasu pracy (23)
  • Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego, jeżeli pracownik w trakcie studiów pracował (27)
  • Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego, jeżeli pracownik jest zatrudniony jednocześnie na kilka etatów (30)
  • W jakim wymiarze przysługuje pracownicy urlop wypoczynkowy, jeżeli zamierza skorzystać z urlopu wychowawczego (33)
  • Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi, który po uzyskaniu zgody na wykorzystanie pełnego wymiaru urlopu złożył wypowiedzenie (36)
  • Czy można udzielić zaliczkowo urlopu wypoczynkowego pracownikowi, który po raz pierwszy podjął pracę (38)
  • Czy dodatkowy urlop wypoczynkowy pracowników niepełnosprawnych można podzielić na części (41)
  • Jak udzielać urlopu wypoczynkowego pracownikowi równolegle pracującemu u dwóch pracodawców (44)
  • Czy w każdym przypadku trzeba zapewnić pracownikowi co najmniej 14 dni urlopu wypoczynkowego (47)
  • Czy trzeba udzielić pracownicy urlopu wypoczynkowego, jeżeli bezpośrednio po urlopie macierzyńskim wystąpiła o dni opieki na dziecko (49)
  • Czy pracownikowi, który zmienił pracę w trakcie roku, należy udzielić 14 dni kalendarzowych wypoczynku (52)
  • Jak udzielać urlopu wypoczynkowego pracownikom zmieniającym pracę w trakcie miesiąca (55)
  • Jak ustalić wysokość wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy po dokonaniu zmiany systemu wynagradzania (57)
  • Ustalenie wynagrodzenia urlopowego ze zmiennych składników (61)
  • Czy w podstawie wynagrodzenia za urlop należy uwzględnić nadpłacony składnik wynagrodzenia (63)
  • Zaliczenie premii do wynagrodzenia urlopowego (66)
  • Kiedy pracownik może żądać od pracodawcy zwrotu kosztów wycieczki zaplanowanej na czas urlopu, z którego nie skorzystał (68)
  • Jak obliczyć wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy po zmianie etatu (70)
  • Czy pracownicy przysługuje urlop wypoczynkowy u kolejnego pracodawcy, jeżeli otrzymała ekwiwalent za urlop, przechodząc na emeryturę (75)
  • Jak ustalić ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, jeżeli pracownik otrzymywał składniki wynagrodzenia w różnej wysokości (78)