• Aktualności
  • Wynagrodzenia pracowników cywilnych więziennictwa (4)
  • Badania lekarskie personelu lotniczego (4)
  • Nadzór nad żołnierzami pełniącymi służbę w sądach wojskowych (4)
  • Pracownicy samorządowi (4)
  • Wynagrodzenie roczne w sferze budżetowej (4)
  • Opieka nad dziećmi do lat 3 (5)
  • Obniżenie uposażenia chorobowego funkcjonariuszy, sędziów oraz prokuratorów (5)
  • Niższe zasiłki dla części przedsiębiorców i system e-zwolnień lekarskich (5)
  • Stosowanie weksli w stosunkach pracy - stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy (6)
  • Kalendarz ważnych terminów 18-30 czerwca (6)
  • Wskaźniki i stawki (7)
 • O tym się mówi
  • Jakie zmiany w urlopach macierzyńskich i rodzicielskich obowiązują od 17 czerwca 2013 r. (8)
   Rodzice dzieci urodzonych po 31 grudnia 2012 r. mają prawo m.in. do dłuższych dodatkowych urlopów macierzyńskich oraz do nowego urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 28 tygodni. Takie zmiany wynikają z uchwalonej przez Sejm 28 maja 2013 r. ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy obowiązują od 17 czerwca 2013 r.
 • Temat miesiąca - Upały w pracy - Obowiązki pracodawcy
  • Jak pracodawca może prawidłowo zaplanować czas pracy w upały (11)
   W czasie letnim pracodawca - z uwagi na wysoką temperaturę w pomieszczeniach pracy - może skrócić pracownikom czas pracy. Może też wprowadzić jedną dłuższą przerwę lub zarządzić np. 15 minutowe przerwy po przepracowaniu każdej godziny pracy. Niektórych pracowników, m.in. kobiety w ciąży, musi przenieść do innej pracy lub zwolnić z jej świadczenia.
 • Prawo Pracy
  • Kiedy i jaka krytyka pracodawcy jest dopuszczalna (15)
   Z powodu uzasadnionej krytyki, dokonanej w poprawnej formie, pracodawca nie może zwolnić pracownika dyscyplinarnie z pracy. Za takie zachowanie może jednak wypowiedzieć mu umowę o pracę z powodu utraty zaufania. Krytykować pracodawcy nie mogą np. pracownicy samorządowi czy funkcjonariusze Policji. Muszą oni zachować drogę  służbową.
  • Czy pracodawca może wypożyczyć pracownika kontrahentowi (18)
 • Kompendium Kadrowe - Procedury
  • Zawieranie umów o pracę - praktyczna instrukcja (19)
 • Wynagrodzenia
  • Jak rozliczać czas pracy i wynagradzań nauczycieli za udział w "zielonej szkole" (36)
   Nauczyciel prowadzący zajęcia podczas zielonej szkoły i sprawujący w tym czasie opiekę nad uczniami ma prawo do normalnego wynagrodzenia za pracę. Dodatkowo w przypadku pracy ponad 8 godzin dziennie i więcej niż 40 godzin tygodniowo przysługuje mu wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. W związku z wykonywaniem pracy poza miejscem pracy (szkoła) nauczyciel otrzyma również świadczenia z tytułu podróży służbowej.
  • Jak dokonać potracenia z odprawy z tytułu likwidacji pracodawcy (39)
 • ZUS
  • Do kiedy za studenta zatrudnionego na umowę zlecenia nie trzeba płacić składek ZUS (41)
   Osoba posiadająca status studenta, która nie ukończyła 26 lat i wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia nie podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu zawartej umowy. Składek za takiego studenta nie należy opłacać przez cały okres nauki, włącznie z okresem wakacji pomiędzy kolejnymi latami studiów.
  • Jak przeprowadzić kontrolę zwolnienia lekarskiego wydanego w celu opieki nad chorymi dziećmi (44)
  • Teleporadnia INFORLEX.PL - Eksperci radzą (46)
  • Ściągawka dla kadrowca
  • Przesunięcie oraz przerwanie urlopu wypoczynkowego pracownika (47)
  • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy (48)
 • Z Wokandy
  • Czy za nieprzyjęcie zakazu konkurencji pracownik może stracić pracę (49)