• Aktualności
  • Urzędnicy i pracownicy sądów i prokuratury (4)
  • Przebieg służby policjantów (4)
  • Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ochronie zdrowia (4)
  • PESEL i KRS w pismach procesowych (4)
  • Szkoła wyższa opłaci składki za studenta posiadającego Kartę Polaka (5)
  • Kalendarz ważnych terminów 25 czerwca - 15 lipca (5)
  • Wskaźniki i stawki (6)
 • GIODO radzi
  • GIODO radzi (8)
 • O tym się mówi
  • Komu po zmianie przepisów przysługuje zasiłek opiekuńczy (9)
   Nowelizacja ustawy zasiłkowej rozszerzyła katalog okoliczności, które dają ubezpieczonemu prawo do uzyskania zasiłku opiekuńczego. Na opiekę nad zdrowym dzieckiem świadczenie to będzie można uzyskać w przypadku choroby niani, zatrudnionej przez rodziców na podstawie umowy uaktywniającej oraz w razie choroby dziennego opiekuna, który sprawuje opiekę nad dzieckiem.
 • Temat miesiąca - Upały w pracy- Obowiązki pracodawcy
  • Inspekcja pracy może sprawdzić warunki pracy w upały (10)
   Pracownik, który pracuje w zbyt wysokiej temperaturze, może zgłosić to inspekcji pracy. Inspektor - po skontrolowaniu warunków pracy - może ukarać pracodawcę mandatem karnym do 2 tys. zł, a także nakazać usunięcie uchybień, a nawet wstrzymanie pracy.
 • Prawo Pracy
  • Jak przyjąć osobę na praktyki absolwenckie (11)
   W okresie urlopowym pracodawca może przyjąć do pracy osobę na praktykę absolwencką na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Jeżeli tak się umówi z praktykantem nie musi mu wypłacać z tytułu takiego zatrudnienia wynagrodzenia, jednak umowa o praktyki może być również odpłatna. Umowę o nieodpłatną praktykę może rozwiązać w każdym czasie natomiast płatną za 7-dniowym wypowiedzeniem.
  • Czy gmina musi zwiększyć zatrudnienie po wejściu w życie nowych zasad gospodarowania odpadami (14)
  • Czy można przenieść pracownika do innej pracy w tym samym mieście (17)
  • Teleporadnia INFORLEX.PL - Eksperci radzą (19)
 • Wynagrodzenia
  • Jak naliczać wynagrodzenia cudzoziemcom zatrudnionym w Polsce jako menedżer, członek zarządu lub rady nadzorczej (20)
  • Czy pracownik na zastępstwie może otrzymywać niższe wynagrodzenie niż pracownik zastępowany (34)
 • Prawo Pracy w jednostkach budżetowych - Urlopy wypoczynkowe - Pytania i odpowiedzi
  • Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla pracownika socjalnego (23)
  • Urlopy wypoczynkowe pracowników medycznych pracujących w krótszej normie dobowej (24)
  • Wymiar urlopu wypoczynkowego strażaka odchodzącego na emeryturę (25)
  • Udzielanie urlopu wypoczynkowego radcy prawnemu (27)
  • Wczasy "pod gruszą" z zfśs a wynagrodzenie urlopowe (27)
  • Prawo do urlopu wypoczynkowego nauczyciela po urlopie zdrowotnym (28)
  • Ekwiwalent za urlop przy rozwiązaniu przedłużonej umowy o pracę (29)
 • ZUS
  • Jakie obowiązki wobec ZUS mają przedsiębiorcy zawieszający działalność gospodarczą w okresie wakacji (36)
  • Kto i na jakich zasadach od 1 lipca br. może uzyskać wyższe świadczenie pielęgnacyjne (39)
   1 lipca br. zmieni się wysokość świadczenia pielęgnacyjnego. Będzie ono wynosiło 620 zł. Osoby zachowujące do 30 czerwca br. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w celu jego dalszego otrzymywania w wyższej wysokości powinny ponownie złożyć wniosek wraz z dokumentami w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej.
  • Kiedy napiwki stanowią podstawę do opodatkowania i oskładkowania (42)
 • Związki Zawodowe
  • Czy pracodawca bez konsultacji ze związkami zawodowymi może zmienić postanowienie regulaminu pracy (44)
   Trzy tygodnie temu wprowadziliśmy regulamin pracy bez akceptacji związków zawodowych ponieważ nie porozumiały się one między sobą co do niektórych jego zapisów. Teraz chcemy poprawić zapis w sprawie rozkładów czasu pracy. Czy możemy bez pytania związków dokonać tej zmiany?
 • Zatrudnianie niepełnosprawnych
  • Kiedy pracodawcom przysługują ulgi we wpłatach na PFRON (46)
 • Kontrowersyjne Orzecznictwo Sądowe
  • Czy trzeba składać wnioski urlopowe jeżeli termin urlopu był ustalony w planie urlopów (48)
 • Dodatek
  • Prawo w jednostkach budżetowych
  • Urlopy wypoczynkowe - pytania i odpowiedzi