• Aktualności
  • Nauczyciele dla Polonii (4)
  • Grupy uposażenia żołnierzy zawodowych (4)
  • Legitymacja weterana (4)
  • Wynagrodzenie biegłego skarbowego (4)
  • Stosowanie środków egzekucyjnych (4)
  • Dokumenty w postępowaniu egzekucyjnym (5)
  • Profilowanie pomocy dla bezrobotnych (5)
  • Dodatki do wynagrodzeń służb zatrudnienia (5)
  • Profilowanie pomocy dla bezrobotnych (5)
  • Dodatki do wynagrodzeń służb zatrudnienia (5)
  • Rady rynku pracy (5)
  • Pozostałe rozporządzenia wykonawcze dotyczące promocji zatrudnienia (5)
  • Opłaty za egzaminy w żegludze (6)
  • Zapytania z rejestru karnego (6)
  • Zwrot kosztów za przejazd do organu emerytalnego (6)
  • Asystenci nauczycieli (6)
  • Zmiany w świadczeniach zdrowotnych (6)
  • Waloryzacja składek emerytalnych (7)
  • Odszkodowania za wypadki podczas pełnienia służby (7)
  • Kalendarz ważnych terminów 3-16.VI.2014 r. (7)
  • Wskaźniki i stawki (8)
 • O tym się mówi
  • Pracodawcy zatrudniający niepełnosprawnych będą mogli ubiegać się o wsparcie z PFRON 6 miesięcy dłużej (9)
 • Temat miesiąca - Zastępowanie pracowników na urlopie
  • Powierzenie obowiązków pracownika innemu pracownikowi w czasie wakacyjnych urlopów (10)
 • Prawo Pracy
  • Składanie pracownikowi kilku wypowiedzeń zmieniających jest dopuszczalne (14)
  • Czy pracownicy pracujący w handlu muszą mieć wolne 8 czerwca br. (17)
 • Płace i Rozliczenia
  • Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy i ulga podatkowa w praktyce (19)
 • Wynagrodzenia
  • Różnicowanie wynagrodzeń pracowników czasami jest dozwolone (27)
  • Jak ustalić wysokość i rozliczyć ekwiwalent za Internet dla telepracownika (30)
 • ZUS
  • Dochodzenie zwrotu niezapłaconych składek od ubezpieczonego - najnowsze stanowisko ZUS (32)
  • Jaki zasiłek trzeba naliczyć pracownikowi za pobyt w szpitalu, jeżeli jest niezdolny do pracy z powodu wypadku (36)
 • Działalność Socjalna
  • Czy świadczenia z zfśs przysługują pracownikowi - emerytowi zatrudnionemu u dwóch pracodawców (37)
 • O to pytają Kadrowi
  • Ile wynosi odszkodowanie dla pracownika przywróconego do pracy (39)
  • Czy mieszkanie z dziadkami wpływa na prawo do zasiłku opiekuńczego (39)
  • Czy obowiązkowe szkolenie w weekend wlicza się do czasu pracy (39)
  • Czy bank może żądać potrącenia z wynagrodzenia pracownika (39)
 • Z Wokandy
  • Prawo rozwiedzionego małżonka do renty rodzinnej (40)
 • Pytania z Forum
  • Czy niezatrudnienie ze względu na tatuaż będzie dyskryminacją (41)