nr 23/967 2014, 17 czerwca

 • AKTUALNOŚCI
  • Usługi rynku pracy (4)
  • Ewidencje przebiegu pojazdów (4)
  • Czas pracy członków załóg statków powietrznych (4)
  • Zwalnianie żołnierzy ze służby (4)
  • Uprawnienia i szkolenia egzaminatorów (5)
  • Służba Więzienna (5)
  • Oceny okresowe funkcjonariuszy celnych (5)
  • Wyższe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy dla rolników (5)
  • Emerytury służb mundurowych (5)
  • Okres przedawnienia zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką (6)
  • Renta socjalna (6)
  • Kalendarz ważnych terminów 17–23 VI 2014 r. (6)
  • Wskaźniki i stawki (7)
 • O TYM SIĘ MÓWI
  • Zmiany w obowiązkach pracodawców zatrudniających osoby należące do NSR (8)
 • TEMAT MIESIĄCA – ZASTĘPSTWO NIEOBECNEGO PRACOWNIKA
  • Rozliczanie wynagrodzenia osób zastępujących pracowników w czasie urlopu wypoczynkowego (9)
 • PRAWO PRACY
  • Sposoby dzielenia się uprawnieniami rodzicielskimi przez osoby rozwiedzione lub w separacji (13)
  • Jak zatrudnić młodocianego, który ukończył naukę zawodu (16)
 • WYNAGRODZENIA
  • Świadczenia dla zwalnianego pracownika – warunki wypłaty (18)
  • W jakim terminie należy zlecać przelew wynagrodzeń pracowników (30)
 • KOMPENDIUM KADROWE – PROCEDURY
  • Postępowanie przy ubieganiu się o pomoc z urzędu pracy (19)
  • W najbliższym numerze „Serwisu PP” dodatek „Prawo w jednostkach budżetowych” (26)
 • ZUS
  • Ustalanie okresu wyczekiwania na prawo do zasiłków (31)
  • Czy ZUS może zakwestionować wysokość wynagrodzenia (33)
  • Czy pracownik ma prawo do zasiłku, jeżeli przebywa w areszcie (35)
 • O TO PYTAJĄ KADROWI
  • Czy przestój ekonomiczny wymaga wypowiedzenia zmieniającego (36)
  • Czy pracownik ma prawo do odprawy emerytalnej (36)
  • Czy urlop rodzicielski zawsze chroni przed zwolnieniem (36)
  • Czy skuteczne jest zwolnienie dyscyplinarne wysłane pod nieaktualnym adresem pracownika (36)
 • BEZPIECZNA PRACA
  • Jaka może być maksymalna temperatura w miejscu pracy (37)
  • Czy kierować na badania lekarskie pracowników korzystających w pracy okazjonalnie z samochodów służbowych (38)
 • ŚCIĄGAWKA DLA KADROWEGO
  • Skierowanie pracownika tymczasowego do pracodawcy użytkownika (39)
  • Obowiązki i prawa pracodawcy użytkownika (40)
 • Z WOKANDY
  • Nowe dowody uzasadniają ponowne rozpatrzenie wniosku o emeryturę (41)