• O TYM SIĘ MÓWI
  • Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2015 r. wyniesie 1750 zł brutto
 • TEMAT MIESIĄCA – WYPADKI PRZY PRACY PRACOWNIKÓW SEZONOWYCH
  • Konsekwencje wypadków przy pracy pracowników sezonowych
  • Świadczenia dla pracowników sezonowych z tytułu wypadku przy pracy
 • PRAWO PRACY
  • Stosowanie przez pracodawcę kilku różnych systemów czasu pracy
  • Czy zatrudnienie w DPS w charakterze pracownika socjalnego upoważnia do dodatkowego urlopu wypoczynkowego
  • Czy pracownikowi oddającemu krew w stacji krwiodawstwa przysługuje cały dzień wolny zwolnienia od pracy
  • Czy pracownik samorządowy może pracować na podstawie umowy cywilnoprawnej
 • WYNAGRODZENIA
  • Prowizyjny system wynagradzania – warunki wprowadzania i stosowania
  • Jak ustalić wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego w stopniu umiarkowanym po skróceniu norm czasu pracy
  • Czy pracodawca może wypłacić wynagrodzenie małżonkowi pracownika
 • PRAWO W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH
  • Warunki i sposoby zatrudniania nauczycieli i asystentów w szkołach
 • ZUS
  • Jednorazowe wyrównanie zasiłku macierzyńskiego
  • Czy od udostępnionego pracownikowi mieszkania na okres wakacji trzeba płacić składki ZUS
  • Czy należy odprowadzić składki od użyczenia pracownikowi roweru
 • BEZPIECZNA PRACA
  • Czy pracodawca zawsze musi zwrócić pracownikowi koszty zakupu okularów korygujących wzrok
 • O TO PYTAJĄ KADROWI
  • Czy można dyscyplinarnie zwolnić pracownika, który porzucił pracę
  • Czy zatrudnionemu absolwentowi zawsze należy się wynagrodzenie
  • Jakie składniki bierze się pod uwagę przy wyliczaniu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
  • Ile powinny trwać negocjacje z organizacją związkową w sprawie uzgodnienia treści regulaminu pracy
 • ŚCIĄGAWKA DLA KADROWEGO
  • Procedura dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 lat
  • Procedura przyznawania bonu stażowego
 • ZWIĄZKI ZAWODOWE
  • W jaki sposób pracodawca może uregulować refundację kosztów wyjazdów dla działaczy związkowych
 • NIETYPOWE FORMY ZATRUDNIENIA
  • Zawarcie umowy o współpracę z samozatrudnionym – prawidłowe ustalenie warunków
 • Z WOKANDY
  • Służba wojskowa odbyta przed 1999 r. nie wpływa znacząco na kapitał początkowy
  • Pracodawca zapłaci składki od umów zlecenia, jeżeli praca była wykonywana na jego rzecz