• O tym się mówi
  • Wyższe minimalne wynagrodzenie w 2015 r. może spowodować zmianę umowy o pracę
 • Temat miesiąca - Rozliczanie czasu pracy w listopadzie 2014 r.
  • Wyznaczanie dodatkowego dnia wolnego za święto, które przypada w sobotę
 • Prawo Pracy
  • Kontrolowanie przez pracodawcą jakości świadczenia pracy - konsekwencje niewłaściwego wykonywania obowiązków
  • Czy pracodawca samorządowy musi zwrócić dokumenty z przeprowadzanej rekrutacji
 • Kompendium Kadrowe - Procedury
  • Prawo do świadczenia rehabilitacyjnego - najważniejsze obowiązki pracodawcy
 • Wynagrodzenia
  • Szczepienia pracowników nie zawsze podlegają opodatkowaniu i oskładkowaniu
  • Jak ustalić wysokość potrącenia z wynagrodzenia pracownika-emeryta
 • ZUS
  • Składnik wypłacany zaliczkowo w podstawie wymiaru zasiłku
  • Czy od wynagrodzenia studenta ze zlecenia za wrzesień wypłaconego w październiku należy odprowadzić składki ZUS
  • Czy pracownik ma prawo do świadczeń wypadkowych z tytułu urazu, którego doznał podczas wykonywania umowy zlecenia na rzecz pracodawcy
 • Działalność Socjalna
  • Gospodarowanie środkami zfśs znajdującymi się na koncie bankowym - uprawnienia i obowiązki pracodawcy
 • O to pytają Kadrowi
  • Czy zatrudnienie pracowników tymczasowych ma wpływ na wielkość odpisu na zfśs
  • Czy ustalenie zasad korzystania przez telepracownika z należącego do niego sprzętu musi być pisemne
  • Czy wysokość wynagrodzenia praktykanta jest ograniczona
  • Jak liczyć przedawnienie wypłaty wynagrodzenia odziedziczonego przez niepełnoletniego
 • Z Wokandy
  • Członek zarządu nie musi zwracać wynagrodzenia, jeśli faktycznie wykonywał pracę
 • Pytania z Forum
  • Czy likwidacja stanowiska pracy uprawnia do wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi przebywającemu na urlopie ojcowskim
 • Dodatek: Ściąga Kadrowego
  • Liczenie okresów wypowiedzenia
  • Szczególne przypadki ustalania okresu wypowiedzenia