• O tym się mówi
  • Przekształcenia umów terminowych obowiązujących w czasie ustawy antykryzysowej po uchwale SN
 • Temat miesiąca - Rozliczanie czasu pracy w listopadzie 2014 r.
  • Organizowanie pracy w listopadzie - praktyczne wskazówki
 • Prawo Pracy
  • Czy pracownika leczącego się z choroby alkoholowej można zwolnić dyscyplinarnie
  • Czy krótkie niedzielne spotkanie w podróży służbowej kierownika z kontrahentem wliczać do czasu pracy
  • Kiedy udzielić urlopu nauczycielce, jeżeli nie wykorzystała go w wakacje
 • Wynagrodzenia
  • Obowiązek przekazywania danych statystycznych do GUS po zmianie przepisów
  • Jak zrekompensować dodatkową godzinę przepracowaną w nocy podczas zmiany czasu letniego na zimowy
  • Czy ekwiwalent za odzież roboczą uwzględnia się w zaświadczeniu o utraconych zarobkach
 • Prawo w Jednostkach Budżetowych
  • Dodatki dla nauczycieli - pytania i odpowiedzi
  • Czy nauczycielowi zatrudnionemu na pół etatu przysługuje połowa dodatku motywacyjnego
  • Jaki okres pracy uprawnia nauczyciela do dodatku motywacyjnego
  • Czy nauczycielowi zatrudnionemu na niepełnym etacie należy się dodatek wiejski
  • Czy uwzględniać koszty pracownicze z tytułu wypłaty dodatku wiejskiego
  • Jak wprowadzić nowe stawki nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
  • Czy naliczać koszty uzyskania przychodu od dodatków mieszkaniowych
  • Kiedy nauczycielowi może przysługiwać dodatek za pracę w uciążliwych warunkach
  • Jak wypłacić dodatek za wychowawstwo nauczycielowi zatrudnionemu na niepełny miesiąc
 • ZUS
  • Jak korygować błędy w drukach zgłoszeniowych - praktyczne wskazówki
  • Jak uzupełnić podstawę wymiaru zasiłku, jeśli pracownik był nieobecny z powodów nieusprawiedliwionych
 • O to pytają Kadrowi
  • Czy starosta ma obowiązek skierować absolwenta na badania wstępne
  • Jak często możliwa jest refundacja okularów na podstawie jednego zaświadczenia lekarskiego
  • Jak w ewidencji czasu pracy wykazać nieobecności członka władz związku zawodowego
  • Czy do kolejnej umowy o pracę na czas określony trzeba dołączyć zakres obowiązków
 • Związki Zawodowe
  • Jak należy wyliczyć wynagrodzenie pracownika za udział w strajku
 • Nietypowe formy zatrudnienia
  • Zatrudnienie na podstawie kontraktu menedżerskiego - korzyści i wady
 • Kontrowersyjne Orzecznictwo Sądowe
  • Nieodpłatne świadczenia pozapłacowe - czy podlegają opodatkowaniu