• O tym się mówi
  • Jakie dokumenty są niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłków od 1 stycznia 2016 r.
 • Temat miesiąca
  • Jakie dokumenty trzeba składać, ubiegając się o urlopy związane z rodzicielstwem po zmianach od 2 stycznia 2016 r.
 • Prawo Pracy
  • Jak zawierać umowy na okres próbny po zmianach przepisów od 22 lutego 2016 r.
  • Czy można zobowiązać pracowników do noszenia określonego stroju w pracy
  • Czy pracodawca musi wręczyć pracownikowi informację o równym traktowaniu w zatrudnieniu
  • Czy pracodawca może żądać powtórzenia wyborów społecznego inspektora pracy
 • Wynagrodzenia
  • Jak po zmianie przepisów od 1 stycznia 2016 r. obliczać odsetki za opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia
  • Jakie zmiany od 1 stycznia 2016 r. wprowadzono w procedurze uzyskiwania interpretacji podatkowych
  • Jak potrącić z wynagrodzenia pracownika, który przebywał na urlopie bezpłatnym
  • Czy w wynagrodzeniu za zwolnienie na poszukiwanie pracy uwzględnia się składniki zmienne
 • ZUS
  • Jak prawidłowo wystawić do ZUS zaświadczenie o przychodzie emeryta/rencisty za 2015 r.
  • Czy pracodawca musi przekazać informację roczną o podstawie wymiaru oraz wysokości należnych składek
 • O to pytają kadrowi
  • Czy ojciec dziecka, który prowadzi działalność gospodarczą, może wykorzystać część urlopu macierzyńskiego
  • Jak można podzielić urlop rodzicielski
  • Jak zawrzeć umowę terminową z członkiem zarządu spółki z o.o.
  • Czy urlop ojcowski można dzielić
 • Bezpieczna Praca
  • Jak zapewnić odpowiednie warunki bhp osobom niebędącym pracownikami
 • Związki Zawodowe
  • Czy pracodawca powinien przekazywać składki związkowe na kilka kont
  • Czy pracownik wybrany do zarządu organizacji związkowej po wypowiedzeniu umowy o pracę jest chroniony
 • Z Wokandy
  • Czy można rozwiązać bez wypowiedzenia umowę o pracę z zawieszonym pracownikiem służby cywilnej
 • Działalność Socjalna
  • Jak dofinansować wypoczynek pracownika, który zawarł dwie umowy o pracę z jednym pracodawcą
 • Ściągawka dla kadrowego
  • Zwolnienie na dziecko w wieku do 14 lat po zmianach od 2 stycznia 2016 r.
  • Ustalanie prawa do zasiłku opiekuńczego
 • Prawo w Jednostkach Budżetowych
  • Jakie urlopy przysługują pracownikom sfery budżetowej
 • Płace i Rozliczenia
  • Jak prawidłowo sporządzić PIT-11 i PIT_40 za 2015 r. - praktyczna instrukcja dla płatników
 • Spis treści dodatku: Kodeks pracy z komentarzem
  • Kodeks pracy 2016 z komentarzem - stan prawny na 5 stycznia 2016 r.