• Podróże służbowe - praktyczne rozliczenia
  • I. Jak rozliczać krajowe i zagraniczne podróże służbowe
   • Polecenie wyjazdu
   • Zadanie służbowe
   • Wyjazd poza miejsce pracy
   • Dla kierowców nieco inaczej
   • Ograniczenie możliwości zlecania wyjazdów
   • Treść polecenia wyjazdu
   • Wewnętrzne regulacje dotyczące świadczeń delegacyjnych
   • Świadczenia wspólne dla delegacji krajowych i zagranicznych
   • Zaliczka
   • Środek transportu
   • Inne wydatki związane z podróżą służbową
   • Delegacje krajowe
   • Delegacje zagraniczne
  • II. Odpowiedzi na pytania czytelników
   • Czy pracownik może otrzymać dietę, jeśli wyjedzie wykonywać zadania w tej samej miejscowości, w której jest siedziba pracodawcy
   • Czy przysługuje ryczałt na dojazdy, jeżeli pracownik w podróży służbowej korzystał z innego środka transportu niż wskazany przez pracodawcę
   • Kiedy kończy się podróż służbowa, jeżeli w jej trakcie pracownik miał wypadek
   • Kiedy pracodawca powinien wypłacić pracownikowi należności za podróż służbową
   • Jak rozliczyć podróż służbową do Polski pracownika oddelegowanego za granicę
   • Na kogo należy wystawić dokument związany z kosztami podróży służbowej
   • Jak należy rozliczyć zagraniczną podróż służbową
   • Czy bezpłatne posiłki, które pracownicy otrzymują podczas podróży służbowej, obniżają dietę
  • III. Najciekawsze orzecznictwo sądowe w zakresie podróży służbowych
  • IV. Przepisy
 • Spie treści dodatku: Dodatek specjalny
  • Rozporządzenia wykonawcze do ustawy zasiłkowej 2016 z komentarzem