Serwis Prawno-Pracowniczy 2022/01

 • Temat miesiąca
  • Najważniejsze zmiany w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych w 2022 r. – przegląd (10)
   Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje wiele zmian w zakresie przepisów kadrowo-płacowych. Najwięcej z nich wprowadził tzw. Polski ład. Zmiany w zakresie rozliczania wynagrodzeń oraz nowe zasady ustalania prawa do zasiłków chorobowych to tylko najważniejsze z nich.
 • Prawo pracy
  • Kontrola czasu pracy telepracowników i pracowników świadczących pracę zdalną (17)
   Zarówno w przypadku pracy zdalnej, jak i telepracy pracownik może potwierdzać obecność w pracy w sposób uzgodniony z pracodawcą – np. e-mailem lub przez zalogowanie w systemie informatycznym. Kwestie związane ze sposobem monitorowania wykorzystania przez pracownika czasu pracy pracodawca może określić w regulaminie pracy zdalnej. W przypadku telepracownika sposób i formę kontroli wykonywania pracy strony mogą określić w odrębnej umowie.
 • Wynagrodzenia
  • Regulamin wynagradzania – jak może z niego zrezygnować pracodawca (25)
   Regulamin wynagradzania ustala pracodawca. Pracodawca może go też samodzielnie uchylić, jeśli nie działa u niego organizacja związkowa. Jeżeli u pracodawcy działa jedna zakładowa organizacja związkowa, to musi on uzyskać jej zgodę na uchylenie regulaminu. Jeżeli u pracodawcy działa więcej niż jedna organizacja związkowa, wówczas musi on uwzględnić wspólne stanowisko związkowców w sprawie uchylenia regulaminu wynagradzania.

Serwis Prawno-Pracowniczy - cały wykaz