• Drony i kamery akustyczne wspierają badania w Kogeneracji S.A. (4)
  Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. jest dostawcą ciepła i energii elektrycznej. Buduje swoją wartość m.in. na bezpieczeństwie pracy i poszanowaniu środowiska oraz nowoczesnej i efektywnej technologii. Spółka nieustannie poszukuje nowych rozwiązań dla zwiększania efektywności energetycznej wytwarzania i przesyłu ciepła.
 • Instalacje fotowoltaiczne – część 1 (11)
  Przedmiotem omawianym w tej części są kwestie dotyczące poprawnej i kompletnej dokumentacji, a także weryfikacji pomontażowej. W kolejnym artykule omówimy testy, które mogą służyć ocenie poprawności działania tego typu instalacji.
 • Certyfikaty F-GAZ – część 2 (15)
  W kolejnym artykule tego cyklu przedstawione są wymagania dotyczące certyfikatów dla osób realizujących czynności na urządzeniach zawierających szwo lub f-gazy. Omawiamy kategorie tych certyfikatów oraz do czego uprawniają. Również przedsiębiorstwa podlegają certyfikowaniu. Szczególnie dotyczy to obszarów działania w zakresie m.in. instalowania, konserwacji lub serwisowania, ale nie tylko. Przedstawiamy system nadawania certyfikatów, kontrole Urzędu Dozoru Technicznego i ich zakres.
 • Bezpieczeństwo i higieny pracy przy budowie farm wiatrowych (20)
  Sektor energii odnawialnej jest jedną z gałęzi gospodarki, która obecnie intensywnie się rozwija. W szczególności zauważalny jest renesans energetyki opartej na elektrowniach wiatrowych. Planowane są liczne inwestycje w tym obszarze, głównie w zakresie budowy morskich farm wiatrowych, ponadto rozwój tej branży niesie ze sobą mnóstwo nowych wyzwań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Wiele jej aspektów jest wyjątkowych, podobnie jak i środowiska pracy, w którym się znajduje. Ponieważ w Polsce branża ta jest stosunkowo młoda, szczególnie istotne kwestie, takie jak niedobór wykwalifikowanej siły roboczej oraz brak spójnych procedur i standardów, mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracujących. Z tego powodu Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczęła działania kontrolne i prewencyjne mające na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy przy budowie i eksploatacji elektrowni wiatrowych.
 • Autonomiczne wózki jezdniowe AGV – część 1 (24)
  Automatyzacja procesów produkcyjnych, jak również gałęzi związanych z szeroko rozumianą logistyką wymusza poszukiwanie nowych, wydajniejszych oraz niezawodnych rozwiązań technicznych. W ideę przemysłu 4.0 z powodzeniem wpisują się automatyczne wózki transportujące, które służą do automatyzacji procesów produkcyjnych i magazynowych. Zastosowanie tych urządzeń z dnia na dzień ulega rozszerzeniu o nowe branże i obszary, dzięki czemu można je z powodzeniem wykorzystywać do transportu np. w szpitalach czy laboratoriach.
 • Klasyfikacja wózków jezdniowych podnośnikowych z wysięgnikiem i ładowarek teleskopowych (30)
  Urządzenia zakwalifikowane jako ładowarki czy też ładowarki teleskopowe nie są tożsame z wózkami jezdniowymi podnośnikowymi z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem (wózki specjalizowane – ze zmiennym wysięgiem). Są to dwie oddzielne grupy urządzeń.
 • Urządzenia podnoszące dla osób z niepełnosprawnościami – część 2 (34)
  W niniejszym artykule przedstawione są rodzaje urządzeń, takich jak platformy pionowe i pochyłe, dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Opisano również platformy pochyłe i dźwigi schodowe, czyli urządzenia montowane przy schodach. Czytelnicy dowiedzą się, co należy wziąć pod uwagę, dobierając urządzenia dla danej lokalizacji.
 • Koordynacja Jednostek Notyfikowanych do Dyrektywy Dźwigowej 2014/33/WE – część 1 (40)
  W 2023 roku przedstawiony zostanie cykl artykułów dotyczących działalności Europejskiej Koordynacji Jednostek Notyfikowanych do dyrektywy dźwigowej 2014/33/WE.
 • Wpływ karbu na wytrzymałość konstrukcji pracujących przy obciążeniach zmiennych (43)
  W trakcie projektowania konstrukcji jednym z podstawowych problemów, które należy rozważyć, jest rodzaj obciążeń występujących w funkcji czasu statyczne, dynamiczne (impulsowe), okresowo-zmienne (zmęczeniowe). Zadaniem projektanta jest zaproponowanie właściwego rozwiązania konstrukcyjnego polegającego na kształtowaniu konstrukcji, w tym węzłów, z uwzględnieniem technologiczności konstrukcji. W węzłach występują różnego rodzaju karby i ma miejsce spiętrzenie naprężeń, mające wpływ na trwałość konstrukcji – zjawisk tych nie można zatem bagatelizować.
 • Zbiorniki z tworzyw sztucznych – projektowanie, wytwarzanie, eksploatacja (oceny możliwości wydłużenia żywotności) (51)
  W dzisiejszych czasach – postępującego rozwoju i nowych technologii, a jednocześnie dbania o otaczające nas środowisku naturalne – niebezpieczne związki chemiczne, w tym te toksyczne, silnie prące, trujące oraz inne materiały szkodliwe, występują powszechnie w większości branż zakładów przemysłowych.
 • Struktura stali S304H po 20 000 godzin starzenia (57)
  Na całym świecie obserwuje się duże zapotrzebowanie na tworzywa metaliczne o właściwościach takich jak odporność na korozję, dobra odkształcalność plastyczne czy spawalność, nierdzewne stale austenityczne posiadają wymienione cechy, co sprawia, że często wykorzystywane są m.in. w przemyśle chemicznym i petrochemicznym oraz energetyce.
 • Korozja ocynkowanych rur stalowych do przesyłu wody ciepłej użytkowej (63)
  W artykule przedstawiono przykład przedwczesnej korozji stalowych rur ocynkowanych wykonanych ze stali P235, stosowanych do transportowanie wody ciepłej użytkowej z kotłowni do budynków mieszkalnych. W warunkach wysokiej temperatury oraz agresywnego środowiska, po krótkim okresie użytkowania, to jest po 3 latach, pojawiło się wiele nieszczelności i wycieków, których powodem były liczne perforacje korozyjne rur.

UDT Inspektor - cały wykaz czasopism