• Wymiana dźwigu w istniejącym budynku (6)
  • Ekspertyza wymagań dla nowego dźwigu (7)
   W wielu budynkach mieszkalnych zainstalowane są dźwigi, które były wykonane według dawnych wymagań technicznych. Jednym ze sposobów na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i zmniejszenie poboru energii jest instalacja nowego dźwigu w istniejącym już szybie. Do zagadnienia można podejść na co najmniej dwa sposoby: uznanie ceny za jedyne kryterium wyboru nowego dźwigu; wykonanie ekspertyzy, która określi, jakie wymagania powinien spełniać nowy dźwig, zainstalowany w istniejącym już budynku.
  • Kryteria wyboru urządzenia- modernizować czy zamontować nowy (11)
   Jednoznaczna odpowiedź na pytanie, czy lepiej wymieniać dźwigi osobowe czy je modernizować, nie jest łatwa. Trzeba wziąć pod uwagę wiek i stan techniczny urządzenia, bezpieczeństwo, wymagania, które musi spełnić dźwig, a w końcu kwestie estetyczne.
  • Analiza rozwiązań – wymiana dźwigu elektrycznego hydraulicznego (część 1) (13)
   Instalacja nowego dźwigu w istniejącym już szybie jest jednym ze sposobów na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i zmniejszenie poboru energii. W poprzednich rozdziałach pisaliśmy, że do zagadnienia należy podejść poprzez wykonanie ekspertyzy. Składa się ona z kilku etapów, począwszy od przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i przeglądu dokumentacji dźwigu i budynku, poprzez ocenę możliwości dostosowania do użytkowania przez osoby niepełnosprawne i analizę efektywności energetycznej, aż do wyboru rozwiązań konstrukcyjnych, które powinny być zastosowane w przyszłym dźwigu.
  • Analiza rozwiązań – wymiana dźwigu elektrycznego ciernego (16)
   Kontynuując wątek instalacji nowego dźwigu w istniejącym już szybie, co jest jednym ze sposobów na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i zmniejszenie poboru energii, w rozdziale tym omówimy prawidłowy dobór zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych na przykładzie wymiany dźwigu elektrycznego hydraulicznego w budynku o średniej wysokości.
 • Urządzenia podnoszące dla osób z niepełnosprawnościami (19)
  • Standardy dostępności. Przepisy prawne i normalizacja (20)
   „Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do dobrych warunków w miejscu pracy, do prowadzenia niezależnego życia, do równych szans, do pełnego uczestnictwa w życiu swojej społeczności. Wszyscy mają prawo do życia bez barier. Naszym obowiązkiem jako wspólnoty jest zapewnienie im pełnego uczestnictwa w życiu społecznym na równi z innymi osobami” – to kluczowy cytat z ogłoszonej w marcu 2021 roku Strategii na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2030.
  • Platformy poziome i pochyłe (23)
   W artykule przedstawione są rodzaje urządzeń takich jak platformy pionowe i pochyłe dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Opisano również platformy pochyłe i dźwigi schodowe, czyli urządzenia montowane przy schodach. Czytelnicy dowiedzą się, co należy wziąć pod uwagę przy dobieraniu urządzenia dla danej lokalizacji.
  • Dostosowane dźwigi osobowe (29)
   Ja już zostało zasygnalizowane, kluczowymi normami, dotyczącymi dostępności dźwigów osobowych dla osób z ograniczoną mobilnością, są normy: PN-EN 81-70, która w całości odnosi się do tematyki dostępności dźwigów, a także PN-EN 81-82 opisująca wytyczne związane z poprawą dostępności dźwigów istniejących.
 • Podsumowanie (35)
  • Wskazówki dotyczące wyboru urządzenia (37)
   Przed wyborem urządzenia właściwego dla określonych potrzeb należy wykonać m.in. wielowątkową ekspertyzę i analizę możliwych rozwiązań. W zwięzłych punktach przedstawiono obszary, które należy wziąć pod uwagę, zanim podejmie się decyzję o doborze korzystnego dla użytkowników modelu urządzenia i rodzaju rozwiązania.

UDT Inspektor - cały wykaz czasopism