Opracowanie zbiorowe pod redakcją Antoniego Śliwińskiego, Zbigniewa Engela i Wiktora M. Zawieski, CIOP-PIB, Warszawa, 2010, ISBN 978-83-7373-080-9

 • Przedmowa (9)
 1. Wstęp (11)
 2. Z historii akustyki polskiej (15)
 3. Organizacje i ośrodki akustyczne w Polsce (45)
  1. Komitet Akustyki Polskiej akademii Nauk
  2. Polskie Towarzystwo Akustyczne
  3. Politechnika Gdańska - Katedra Systemów Elektroniki Morskiej - Katedra Systemów Multimedialnych
  4. Uniwersytet Gdański - Instytut Fizyki Doświadczalnej
  5. Politechnika Śląska - Instytut Fizyki - Zakład Pomiarów i Systemów Sterowania
  6. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - Katedra Mechaniki i Wibroakustyki
  7. Uniwersytet im. adama Mickiewicza w Poznaniu - Instytut Akustyki
  8. Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Rzeszowska
  9. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Zakład Wibroakustyki Stosowanej
  10. Politechnika warszawska - Zakład Elektroakustyki - Pracownia Wibroakustyki
  11. Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie - Katedra Akustyki Muzycznej
  12. Politechnika Wrocławska - Katedra Akustyki
  13. Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy - Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych
  14. Główny Instytut Górnictwa - Zakład akustyki Technicznej, Techniki Laserowej i Radiometrii
  15. Instytut Ochrony Środowiiska - Zakład Ochrony Środowiska
  16. Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej akademii nauk
  17. Instytut Techniki Budowlanej - Zakład Akustyki
  18. Liga Walki z Hałasem
 4. Akustyka fizyczne, molekularna i kwantowa (279)
 5. Akustyka architektoniczna i urbanistyczna (295)
 6. Akustyka muzyczna i psychoakustyka (305)
 7. Akustyka mowy (343)
 8. Hydroakustyka (349)
 9. Ultradźwięki (359)
 10. Akustyka medyczna (379)
 11. Elektroakustyka (387)
 12. Wibroakustyka (427)
 13. Hałas w Polsce i jego zwalczanie (441)
  1. Wprowadzenie
  2. Realizatorzy działań z zakresu zwalczania hałssu
  3. Regulacje prawne dotyczące prowadzenia działań z zakresu zwalczania hałasu i drgań
  4. Działania związane ze zwalczaniem hałasu i drgań
 14. Akustyka na świecie i w Polsce (467)
 15. Ważniejsze publikacje książkowe (475)
 16. Uwagi końcowe (499)
 • Bibliografia (505)