Joanna Bugajska, Krzysztof Gryz, Jolanta Karpowicz, Emil Kozłowski, Rafał Młyński, Leszek Morzyński, Andrzej Pawlak, Tomasz Tokarski, Agnieszka Wolska, Krzysztof Pachocki; CIOP-PIB, Warszawa, 2013, ISBN 978-83-7373-133-2

 • Wstęp (5)
 • Charakterystyka zagrożeń zawodowych w różnego typu placówkach diagnostyki obrazowej (6)
 • Zagrożenia życia i zdrowia związane z elektromagnetycznymi zagrożeniami pośrednimi przy skanerach rezonansu magnetycznego (9)
  • Oddziaływanie na przedmioty ferromagnetyczne - charakterystyka zagrożeń balistycznych (9)
  • Oddziaływanie na urządzenia elektroniczne - charakterystyka zagrożeń (13)
  • Profilaktyka elektromagnetycznych zagrożeń pośrednich - zalecenia międzynarodowe i wymagania prawne (13)
 • Zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia związane z ergonomią i organizacją pracy w placówkach diagnostyki obrazowej (20)
  • Obciążenie mięśniowo-szkieletowe - charakterystyka i profilaktyka zagrożeń (20)
  • Hałas - charakterystyka i profilaktyka zagrożeń (24)
  • Oświetlenie - charakterystyka i profilaktyka zagrożeń (27)
  • Promieniowanie jonizujące - charakterystyka i profilaktyka zagrożeń (30)
  • Pola elektromagnetyczne - charakterystyka zagrożeń bezpośrednich i ich profilaktyka (33)
 • Podsumowanie (38)
  • Bibliografia (40)
 • Załącznik
  • Profilaktyka zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia w placówkach diagnostyki obrazowej - Dobre praktyki (44)