• Temat numeru – Zwolnienie z obowiązku rejestracji w BDO
  Obowiązek rejestracji w BDO nie dla wszystkich wytwórców odpadów. Rozszerzono wykaz rodzajów odpadów i ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji. Sprawdź, czy zwolnienie obejmuje także Ciebie.
 • Transport odpadów zgodnie z prawem
  Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów odpady niebezpieczne mogą być przewożone jednocześnie z odpadami innymi niż niebezpieczne w sposób, który uniemożliwia ich kontakt. W przypadku nieprawidłowego transportu odpadów możesz otrzymać karę wysokości 1 miliona zł!
 • Czy nową instalację należy zgłosić do WIOŚ
  Mamy w planach zakup nowego urządzenia. Instalacja nie będzie miała wyprowadzonego emitora na zewnątrz, a cały układ odpylania znajdzie się wewnątrz hali (oczyszczone powietrze wróci do niej). Czy taka instalacja wymaga uzyskania zmiany pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza? Czy należy ją zgłosić do wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska przed oddaniem do użytku?
 • Uwaga! Zmieniła się ustawa o odpadach
  Dnia 31 stycznia 2020 r. weszła w życie zmiana ustawy o odpadach. Nowelizacja wprowadza wiele istotnych zmian. Sprawdź, czy dotyczą także Ciebie.
 • Przykładowo wypełniona karta przekazania odpadów
 • Czy szpital stanowi instalację
  Mam pytanie dotyczące tematu związanego z ochroną środowiska, a mianowicie: czy szpital jest instalacją?
 • Ponowne wykorzystywanie kartonów – czy zgodne z prawem
  Czy kartony, które otrzymuję z przesyłką od firmy X, mogę wykorzystywać do pakowania naszych produktów?
 • Karta Odpadu: 19 04 01
 • Jak prawidłowo oznakować środki chemiczne
  Od 1 czerwca 2017 r. środki chemiczne wprowadzane do obrotu muszą być znakowane zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP). Rozporządzenie CLP to obecnie jedyny akt prawodawczy regulujący kwestie związane z klasyfikacją i oznakowaniem zarówno substancji, jak i mieszanin.

Aktualności Ochrony Środowiska - cały wykaz