Aktualności Ochrony Środowiska 2023/211 (01)

 • Temat numeru: Tego jeszcze nie wiesz na temat raportu do KOBiZE
  Raport do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) zobowiązane podmioty przygotowują do końca lutego za rok poprzedni. Czego jeszcze o nim nie wiesz?
 • Sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju już pewna
  Pod koniec listopada została ostatecznie przyjęta przez Unię Europejską dyrektywa o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (dalej: dyrektywa CSRD). Co z tego wynika?
 • Nowe stawki kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu
  W obwieszczeniu w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2023 znajdziesz stawki obowiązujące w nowym roku.
 • Nowe kary w Prawie energetycznym
  Nowa ustawa z 29 września 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii weszła w życie 6 grudnia 2022 r.
 • Zasady magazynowania odpadów poprodukcyjnych w pigułce
  Pytanie: W ramach produkcji (przetwórstwo rybne) powstają odpady takie jak odzież jednorazowa (czepki, fartuchy, zarękawki), które klasyfikujemy pod kodem 15 02 03. W zakładzie w około 20 lokalizacjach ustawione są kosze, skąd później odpady trafiają do zewnętrznego pojemnika, w którym je magazynujemy i przekazujemy do firmy zewnętrznej. Czy te 20 koszy na produkcji o pojemności około 35 l każdy musi zostać oznaczone kodem odpadu i być traktowane jako miejsce magazynowania odpadów? Czy miejscem magazynowania odpadów jest tylko ten zbiorczy pojemnik ustawiony na zewnątrz, do którego trafiają odpady z tych 20 lokalizacji? Kosze opróżniane są z częstotliwością 2–3 razy dziennie.
 • Sprawdź, czy musisz złożyć sprawozdanie o Substancjach Zubażających Warstwę Ozonową (SZWO)
  Pytanie: Prowadzimy karty urządzeń w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO). Dane urządzenia wypełnione substancjami kontrolowanymi wykorzystywane są w zakładzie w celach chłodniczych. Czy zakład musi złożyć sprawozdanie o Substancjach Zubażających Warstwę Ozonową (SZWO) i Fluorowanych Gazach Cieplarnianych (f-gazach) w Bazie Danych Sprawozdań (BDS)? Ponadto, czy chlorek metylenu (Nr CAS 75-09-2), którego używamy do mycia instalacji, podlega pod BDS?
 • Po czyjej stronie leży obowiązek składania sprawozdania ADR
  Pytanie: Do zakładowej stacji paliw przywożony jest cysterną oznakowaną tablicami ADR olej napędowy. Czy zakład pracy, do którego ten towar jest przywożony, ma obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania ADR? Transport jest realizowany przez podmiot zewnętrzny (dostawca ON). Na terenie zakładu pracy znajduje się dystrybutor do tankowania pojazdów służbowych oraz zbiorniki, do których rozładowuje się ON z cysterny.
 • Kompendium wiedzy o kartach charakterystyki substancji niebezpiecznych – część I
  Pytanie: W celu poprawnej klasyfikacji odpadów często potrzebna jest ich karta charakterystyki. Czy jeżeli produkt został kupiony w 2020 roku, a aktualizacja jego karty nastąpiła w 2022 roku, to czy przedsiębiorca, który od 2020 roku używa tego samego produktu, ma obowiązek aktualizacji takiej karty, czy to dostawca ma obowiązek zapewnić najaktualniejszą wersję?
 • Dotacje na dodatkowe źródła ciepła
  W ramach programu Czyste powietrze można ubiegać się także o dofinansowanie na dodatkowe źródła ciepła. O czym należy wtedy pamiętać?
 • Granty wyszehradzkie na ochronę środowiska
  Fundusz Wyszehradzki wspiera finansowo przedsięwzięcia realizowane wspólnie przez partnerów pochodzących z krajów członkowskich Grupy Wyszehradzkiej, czyli Polski, Czech, Węgier i Słowacji. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty z zakresu ochrony środowiska realizowane przez przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje naukowe i badawcze.
 • Obowiązki przedsiębiorcy w lutym 2023 roku

Aktualności Ochrony Środowiska - cały wykaz