• Radiowy system łączności ratowniczej SWAR-2
    W większości podziemnych zakładów górniczych w czasie prowadzenia akcji ratowniczych zastępy ratownicze wykorzystują przewodowe systemy łączności fonicznej. Rozwój techniki radiowej umożliwił jednak budowę sieci dostępowych w wyrobiskach, opartych o bezprzewodowe sieci szkieletowe. Węzły sieci szkieletowej wymagają zasilania autonomicznego i elastycznej instalacji, dostosowanej do potrzeb zastępu ratowniczego. Wymogi te uwzględnia system wspierania akcji ratowniczych typu SWAR-2EX o budowie przeciwwybuchowej. System składa się ze stacji bazowej ResBase z akumulatorami wystarczającymi na 16 h autonomicznej pracy, węzłów bezprzewodowych BatNode i radiotelefonów mPhone. Węzły BatNode, z zasilaniem akumulatorowym wystarczającym na 120 h autonomicznej pracy, są punktami dostępowymi dla radiotelefonów mPhone. Radiotelefony te pracują w paśmie 868 MHz i umożliwiają prowadzenie rozmów między ratownikami oraz między ratownikami a kierownikiem akcji ratowniczej pod ziemią. Wyposażone są ponadto w czujniki ruchu, automatycznie alarmujące o możliwym zasłabnięciu ratownika. Mogą też służyć do poszukiwania ratownika, wykorzystując pomiar poziomu sygnału radiowego lub zdalne wywołanie sygnału akustycznego z telefonu osoby poszukiwanej. Urządzeniami dodatkowymi systemu SWAR-2EX są zewnętrzna bateria akumulatorów i antena kierunkowa. Antena może być wykorzystywana do lokalizacji zasypanych górników wyposażonych w identyfikatory osobiste. System SWAR-2EX umożliwia: łączność głosową między kierownikiem akcji ratowniczej na dole i zastępowym zastępu ratowniczego oraz między radiotelefonami zastępu ratowniczego, a także między stacją bazową i kierownikiem akcji ratowniczej; monitoring stanu radiotelefonów i węzłów BatNode na ekranie stacji bazowej oraz na ekranie komputera na powierzchni; transmisję sygnałów audio ze stacji bazowej na powierzchnię, dla rejestracji i nasłuchu przez kierownika akcji ratowniczej.
  • „Kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej 360”. Geneza, charakterystyka i cele (Komunikat)
    Praca opisuje genezę oraz charakterystykę i cele aplikacji „Kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej 360°”, która powstała, by w nowoczesny i nowatorski sposób przybliżyć odbiorcom pracę górniczą. Materiały filmowe i zdjęciowe oraz prezentacje i teksty zostały opracowane i zrealizowane przez pracowników Grupy Kapitałowej JSW. Dzięki aplikacji, dostępnej na stronie internetowej JSW można obejrzeć reprezentatywne obiekty i miejsca Spółki, tworzące realistyczny obraz kopalni węgla kamiennego. Multimedialny spacer pozwala przejść codzienny „szlak” górnika od bramy kopalni, poprzez zjazd na dół, aż po ścianę wydobywczą. Pozwala także przyjrzeć się bliżej temu, co dzieje się z węglem i towarzyszącym mu metanem na dole i na powierzchni kopalni. Dzięki technologii „wideo 360 VR” można też rozglądać się wokół. Zastosowanie kamery rejestrującej obraz w zakresie 360°, w odróżnieniu od „zwykłego filmu”, stwarza iluzję obecności w centrum wydarzeń. Z aplikacji najlepiej korzystać za pomocą gogli VR, co zapewni niezapomniane wrażenia i bliski kontakt z codziennym życiem kopalni. Sercem projektu jest swoista mozaika kilkudziesięciu filmów, wzbogacona o różnorodne materiały poglądowe, zdjęcia i filmiki, ciekawostki oraz informacje o zagrożeniach w zakładach górniczych JSW.
  • Żółte złoto Tarnobrzegu
  • Obchody 100-lecia istnienia nadzoru górniczego w Polsce
  • XXII konferencja „Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie”

Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie - pełen wykaz