• Temat numeru: Rola lekarza medycyny pracy w komisji bhp
  Wzrost zatrudnienia powoduje zwiększenie niektórych obowiązków pracodawcy z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy. Przykładem jest komisja bhp, która powinna być powołana u pracodawcy zatrudniającego co najmniej 250 pracowników. Uwzględniając zadania komisji bhp, strategiczną osobą zasiadają w jej składzie jest lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami. Jego zakres zadań w ramach komisji można wyprowadzić zarówno z przepisów prawa pracy, jak również ustawy o służbie medycyny pracy.
 • Przepisy dotyczące rurociągów przesyłowych – szykują się zmiany
  Rurociągi przesyłowe stanowią rodzaj urządzeń technicznych, które powinny mieć ustalone warunki techniczne dozoru technicznego. Mając to na uwadze, w ministerstwie rozwoju opracowany został projekt nowego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakie powinny spełniać rurociągi przesyłowe transportujące materiały niebezpieczne o właściwościach trujących, żrących lub palnych. Skąd potrzeba prowadzenia nowych przepisów? Jakie kwestie zostaną uregulowane w planowanych przepisach dotyczących rurociągów przesyłowych?
 • Korzystanie z uprawnień pracowniczych pod ochroną – zmiany w Kodeksie pracy
  Pracownik, który z powodu korzystania z uprawnień przewidzianych przepisami prawa pracy będzie gorzej traktowany w zatrudnieniu od innych pracowników, będzie mógł domagać się od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jaki będzie zakres ochrony przed niekorzystnym traktowaniem w zatrudnieniu z powodu korzystania z uprawnień pracowniczych? Czy zakaz nierównego traktowania obejmie również inne osoby? Do czego będzie miał prawo pracownik, którego uprawnienia zostały naruszone?
 • Ustawa o obronie ojczyzny a zmiany w prawie pracy
  Od 23 kwietnia 2022 r. obowiązuje ustawa o obronie ojczyzny. Wprowadza ona zmiany m.in. dotyczące zatrudnionych, a w szczególności pracowników. Co obejmują zmiany w zakresie udzielania urlopów w związku z ustawą o obronie ojczyzny? Czy służba wojskowa to przerwa w zatrudnieniu? Czy na wykonywanie świadczeń osobistych pracodawca musi zwolnić pracownika? Sprawdź szczegóły.
 • Podejrzenie choroby zawodowej – postępowanie krok po kroku
  Pracownik może doznać pogorszenia stanu zdrowia, które ujawni się po dłuższym czasie. Następuje to w związku występowaniem w środowisku pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych. Te przypadki rozpatrywane są jako choroby zawodowe. Czym jest choroba zawodowa? Kto ją zgłasza? Jak wygląda procedura orzekania choroby zawodowej?
 • Zespół cieśni nadgarstka u pracownika biurowego – czy to zawsze choroba zawodowa
  Zespół cieśni nadgarstka (ZCN) jest w niektórych źródłach, głównie w popularnych pismach niemedycznych, wymieniany jako możliwy skutek intensywnej pracy przy komputerze. Stąd prawdopodobnie duża częstość zgłaszania podejrzenia tego schorzenia jako choroby zawodowej u pracowników biurowych. Nie ma jednak bezspornych naukowych dowodów takiej zależności. Jak należy postępować w takich przypadkach?
 • Praca na otwartej przestrzeni latem – jak zapewnić pracownikom odpowiednie warunki
  Pracodawca musi chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Kodeks pracy nakłada na pracodawcę wiele obowiązków mających na celu zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, zwłaszcza przy wykonywaniu pracy w warunkach szczególnie uciążliwych, do których zaliczamy pracę na otwartej przestrzeni. Jak zapewnić pracownikom odpowiednie warunki do takiej pracy?
 • Instruktaż stanowiskowy bhp ślusarza
  Żeby móc zastosować ochronę przed zagrożeniami, najpierw należy zidentyfikować te najczęściej występujące na stanowisku pracy. O zagrożeniach należy poinformować szkolonych pracowników w tracie pierwszej fazy szkolenia, są to podstawowe informacje dla szkolonego pracownika, a także dla szkolącego. W tym artykule podpowiemy, na jakie zagadnienia należy zwrócić uwagę, aby prawidłowo przeprowadzić instruktaż stanowiskowy ślusarza.
 • Pomiary oświetlenia na stanowiskach pracy – jak wykonać je samodzielnie
  Wykonywanie pomiarów oświetlenia stanowisk pracy jest istotne do zapewnienia właściwych warunków pracy, oświetlenie jest bowiem fizycznym czynnikiem środowiska pracy. Przepisy nakazują zapewnić na stanowiskach pracy oświetlenie dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i koniecznej dokładności oraz spełniającego wymagania określone w Polskiej Normie. Czym dokonać pomiarów parametrów oświetlenia na stanowiskach pracy, czyli jak dobrać potrzebny sprzęt? Jak przeprowadzić pomiary oświetlenia na stanowisku pracy?
 • Jak często odnawiać kurs z pierwszej pomocy dla pracowników
  Różne źródła podają różne informacje dotyczące ważności uprawnień do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej po kursie/szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Jedne źródła podają rok, inne 2 lata, a jeszcze inne 3 lub nawet 5 lat. Proszę o wskazanie obowiązującego okresu ważność uprawnień pracownika po szkoleniu z udzielania pierwszej przedmedycznej, a tym samym wystawionego zaświadczenia.

BHP w firmie - cały wykaz