• Poradnia medycyny pracy
  • Opieka profilaktyczna nad osobami wykonującymi pracę w warunkach przekroczeń normatywów higienicznych (1)
   Najistotniejszym elementem charakteryzującym warunki zatrudnienia w narażeniu na czynniki chemiczne i fizyczne jest wielkość ich stężenia/natężenia w środowisku pracy. Dlatego ocena narażenia w odniesieniu do wartości normatywów higienicznych ma tak duże znaczenie podczas badań profilaktycznych. O czym należy pamiętać?
  • Badanie psychologiczne instruktora nauki jazdy – co wziąć pod uwagę (5)
   Instruktor nauki jazdy i kandydat na instruktora wyróżniają się spośród innych grup kierowców, ponieważ ich zawód to przede wszystkim nauczyciel. W badaniu psychologicznym i z zakresu medycyny pracy należy zatem zwrócić uwagę na takie jego cechy, które nie tylko będą świadczyły o byciu dobrym kierowcą, ale również pedagogiem.
 • Komentarze prawne
  • Czy należy zmodyfikować wzory orzeczeń lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (7)
   Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub uprawnienia do kierowania tramwajem podlega badaniu lekarskiemu. Jego celem jest stwierdzenie, czy istnieją przeciwwskazania zdrowotne do kierowania pojazdami. Orzeczenie zawiera podstawę prawną badania, jaką jest ustawa o kierujących pojazdami. Czy uwzględniając zmiany, które nastąpiły w treści tej ustawy, należy zmodyfikować treść orzeczenia lekarskiego i przywołać w nim aktualną podstawę prawną przez wskazanie jednolitego tekstu ustawy o kierujących pojazdami?
  • Od 5 grudnia zmieniły się obowiązki lekarzy i psychologów wykonujących badania kierowców (9)
   Od 5 grudnia 2021 r. obowiązuje zasadnicza część obszernej nowelizacji ustawy o transporcie drogowym. Jej głównym celem jest przeniesienie do polskiego systemu prawa przepisów unijnych. Nowelizacja wpłynęła m.in. na obowiązki lekarzy i psychologów wykonujących badania kierowców. Sprawdź, co się zmieniło.
 • Formularze
  • Instrukcja, jak wypełniać orzeczenie lekarskie dla kierujących pojazdami (12)
  • Rejestr wydanych orzeczeń – jak uniknąć ujawnienia danych pacjenta (14)
   Jak uniknąć ujawnienia danych w rejestrze wydanych orzeczeń prowadzonym w formie papierowej, gdy pacjenci składają w nim odręcznie podpisy?
 • Kalendarium zmian
  • Najnowsze zmiany prawne (16)

Lekarz Medycyny Pracy - cały wykaz