•  Aktualności
  • Nowy obowiązek – myśliwi muszą przejść badania okresowe (1)
   Wkrótce mija termin na przedstawienie orzeczeń lekarskich i psychologicznych przez myśliwych mających pozwolenie na broń. Dotychczas takie badania wystarczyło wykonać tylko raz, dlatego upoważnieni do wydawania stosownych orzeczeń lekarze mogą się spodziewać, że wzrośnie liczba osób zainteresowanych ich otrzymaniem.
  • Substancje chemiczne w środowisku pracy – będzie zmiana rozporządzenia (3)
   W związku z tym, że 1 lipca 2020 r. zlikwidowano Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a jej zadania przejęła Państwowa Inspekcja Sanitarna, konieczne są zmiany w rozporządzeniu w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy. Sprawdź, co zawiera projekt nowelizacji.
 • Poradnia medycyny pracy
  • Badania profilaktyczne osób „nienarażonych” na czynniki szkodliwe dla zdrowia – możliwości prawne a praktyka (4)
   Jakie kwalifikacje musi mieć lekarz, aby wykonywać badania profilaktyczne pracowników? Czy istnieje grupa pracowników „nienarażonych”, nad którymi opiekę mogą sprawować lekarze medycyny ogólnej lub rodzinnej? Poznaj odpowiedzi na te pytania.
  • Czy lęk to istotne przeciwwskazanie do kierowania pojazdem (7)
   Jednym z istotnych przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy bądź wykonywania zawodu przez osobę, która ma służbowy samochód, jest lęk. Osoba, która boi się jeździć samochodem, nie powinna wykonywać zawodu z tym związanego, dopóki stany lękowe będą się utrzymywały.
 • Komentarze prawne
  • Powierzenie pracownikowi innej pracy – kiedy są konieczne profilaktyczne wstępne badania lekarskie (9)
   Końcówka roku sprzyja czasowemu delegowaniu pracowników do innej pracy. Wtedy można łączyć dopuszczalny czas wykonywania innych obowiązków, który w danym roku kalendarzowym wynosi 3 miesiące. Sprawdź, czy dopuszczenie pracownika do innych obowiązków powinno poprzedzać wstępne badania profilaktyczne.
  • Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej – jak go przestrzegać w służbie medycyny pracy (12)
   Brak opisów badań, oznaczenia osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych czy czytelnych wpisów to najczęstsze błędy w dokumentacji medycznej, które mogą narazić placówkę medyczną na zarzut naruszenia zbiorowych praw pacjentów. Takie niewłaściwe postępowanie badał ostatnio Rzecznik Praw Pacjenta. Sprawdź, jakich praktyk unikać, aby nie narazić się na podobny zarzut.
  • Szkodliwy czynnik biologiczny a zdolność pracownika do pracy (14)
   Pracownicy placówek medycznych wykonują pracę w specyficznych warunkach w zakresie środowiska pracy. Występuje w nim wiele czynników, zwłaszcza czynniki biologiczne. Czy diagnozowanie pracownika w kontekście rozpoznania lub wykluczenia choroby, która może być skutkiem narażenia na działanie szkodliwego czynnika biologicznego, może być powodem odsunięcia pracownika od wykonywanych obowiązków?
 • Formularze
  • Instrukcja udostępniania dokumentacji medycznej pacjentowi (15)
 • Kalendarium zmian
  • Najnowsze zmiany prawne (16)

Lekarz Medycyny Pracy - cały wykaz