• Poradnia medycyny pracy
  • Jak zostać lekarzem orzecznikiem medycyny lotniczej (1)
   Będąc specjalistą medycyny pracy i po kilku latach nabywania doświadczenia w przeprowadzaniu badań profilaktycznych, warto pomyśleć o rozszerzeniu swoich kompetencji o inne rodzaje orzecznictwa. Sprawdź, jak zostać lekarzem orzecznikiem medycyny lotniczej.
  • Zaburzenia percepcji barw – znaczenie w medycynie pracy (4)
   Widzenie barw jest specyficzną funkcją układu wzrokowego człowieka. Ich właściwa percepcja jest wymagana przy kwalifikacji do wykonywania niektórych zawodów. Poznaj szczegóły dotyczące widzenia barw oraz metody oceny tej funkcji.
  • Badanie psychotechniczne kierowcy wykonującego przewóz osób (7)
   Kierowca, który zawodowo zajmuje się przewozem ludzi, bierze na siebie szczególną odpowiedzialność. Taki typ kierowcy należy do zawodów trudnych i niebezpiecznych. Wymaga się od niego wysokiej sprawności psychofizycznej.
 • Komentarze prawne
  • Czy lekarz musi respektować zakres badań profilaktycznych, gdy wskaże go w skierowaniu pracodawca (10)
   Obowiązkiem podmiotu zatrudniającego jest skierowanie zatrudnionego na badania profilaktyczne, a lekarza przeprowadzającego badanie – ocena stanu zdrowia w kontekście zdolności pracownika do wykonywania pracy w warunkach opisanych w skierowaniu. Czy powinien się w nim znaleźć zakres badań?
  • Jak postępować z dokumentacją medyczną prowadzoną w postaci papierowej przy jej skanowaniu (13)
   Placówki medyczne mają możliwość digitalizacji dokumentacji medycznej, która jest prowadzona w formie papierowej. Wynika to z ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Jakie są podstawowe zasady, którymi należy się kierować w procesie cyfryzacji?
 • Formularze
  • 10 ważnych zasad dotyczących ochrony danych w dokumentacji medycznej – instrukcja (15)
 • Kalendarium zmian
  • Najnowsze zmiany prawne (16)

Lekarz Medycyny Pracy - cały wykaz