Monitor Prawa Pracy 2021/04

 • Aktualności
  • Czas pracy pracownika mobilnego
  • Zagrożenia związane z nietrzeźwością lub odurzeniem pracownika – ograniczone możliwości pracodawcy w zakresie uzyskiwania danych dotyczących zdrowia
  • Chile próbuje uwolnić się od neoliberalnej spuścizny Pinocheta
  • Zmiany w prawie
 • Artykuły
  • Uprawnienia pracownicze kobiety po poronieniu
  • Przestępstwo złośliwego lub uporczywego naruszania praw pracownika jako podstawa do poniesienia odpowiedzialności karnej za mobbing – węzłowe zagadnienia
  • Zapobieganie pracy dzieci w globalnych łańcuchach dostaw
  • Analiza instytucji sabbatical na tle prawa polskiego
  • W sprawie rekompensaty dniem wolnym przepracowanego dnia wolnego od pracy
  • Pojęcie osoby zwykle zatrudnionej na terytorium dwóch lub więcej państw członkowskich
  • Ochrona pracownika przed nieuzasadnionym rozwiązaniem stosunku pracy w wyniku zmian ustawowych
  • „Kariera zawodowa” nie jest dobrem osobistym w rozumieniu art. 23 KC
  • Pozorność zatrudnienia w kontekście podlegania ubezpieczeniom społecznym
  • Noszenie symboli religijnych w miejscu pracy

Monitor Prawa Pracy - cały wykaz