Monitor Prawniczy 2021/06

 • Aktualności
  • Opodatkowanie nieruchomości osoby prowadzącej działalność gospodarczą
  • Zamówienia publiczne – odszkodowanie bez prejudykatu
  • Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych – właściwość sądu
  • Zasady ustalania treści testamentu
  • Zakres związania sądu cywilnego skazującym wyrokiem karnym
  • O pozostawaniu w stanie czynnym decyduje wola sędziego
  • Nakaz powrotu uprowadzonego dziecka
  • Gwarancja spółki dominującej
 • Artykuły
  • Jeszcze o tajności podejmowania uchwał rad nadzorczych w spółkach akcyjnych – ze szczególnym uwzględnieniem art. 79a ust. 2 Prawa bankowego
  • Ochrona prawa akcjonariuszy do informacji w niepublicznej spółce akcyjnej
  • Nowe uregulowania w zakresie kontroli niektórych inwestycji
  • Przeprowadzanie dowodu z dokumentu prywatnego w procesie karnym
  • Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną przez wydanie niekonstytucyjnego rozporządzenia – uwagi na tle sprawy w Trybunale Konstytucyjnym o sygnaturze akt K 18/20

Monitor Prawniczy - cały wykaz